Consiliul local Merei - Hotarari

Arhiva:

AN CURENT

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

 

 

 

 

2019
 
Hotararea nr. 32 - . (click aici)
 
Hotararea nr. 30 - . (click aici)
 
Hotararea nr. 29 - privind aprobarea platii cotizatiilor aferente anului 2019, pentru U.A.T. Comuna Merei, din bugetul local al Comunei Merei, catre Asociatia Administratorilor Publici din Romania. (click aici)
 
Hotararea nr. 28 - privind aprobarea neasumarii responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor - cadru pentru achizitia produselor si a contractelor/acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative aferente Programului pentru Scoli al Romaniei. (click aici)
 
Hotararea nr. 27 - privind aprobarea actualizarii Devizului general in vederea realizarii obiectivului de investitii "Reabilitare si extindere Scoala corp V, Judetul Buzau, comuna Merei, Sat Lipia". (click aici)
 
Hotararea nr. 26 - privind aprobarea actualizarii Devizului general in vederea realizarii obiectivului de investitii " Modernizare drumuri comunale DC 47 si DC 226, in comuna Merei, Judetul Buzau". (click aici)
 
Hotararea nr. 25 - cu privire la constituirea echipei mobile pentru interventia de urgenta in cazurile de violenta domestica la nivelul Comunei Merei, Judetul Buzau. (click aici)
 
Hotararea nr. 24 - privind aprobarea platii cotizatiilor aferente anului 2019, pentru U.A.T. Comuna Merei, din bugetul local al Comunei Merei, catre Asociatia G.A.L. Drumul Vinului. (click aici)
 
Hotararea nr. 23 - privind aprobarea platii cotizatiilor aferente anului 2019, pentru U.A.T. Comuna Merei, din bugetul local al Comunei Merei, catre Societatea Nationala de Cruce Rosie din Romania, Filiala judetului Buzau. (click aici)
 
Hotararea nr. 22 - privind aprobarea platii cotizatiilor aferente anului 2019, pentru U.A.T. Comuna Merei, din bugetul local al Comunei Merei, catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "BUZAU 2008". (click aici)
 
Hotararea nr. 21 - privind aprobarea platii cotizatiilor aferente anului 2019, pentru U.A.T. Comuna Merei, din bugetul local al Comunei Merei, catre Asociatia Nationala a Statiunilor Balneare si Balneoclimaterice din Romania. (click aici)
 
Hotararea nr. 20 - privind aprobarea platii cotizatiilor aferente anului 2019, pentru U.A.T. Comuna Merei, din bugetul local al Comunei Merei, catre Asociatia Comunelor din Romania. (click aici)
 
Hotararea nr. 19 - privind aprobarea platii contributiei aferente anului 2019, pentru U.A.T. Comuna Merei, din bugetul local al Comunei Merei, catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Sarata Monteoru. (click aici)
 
Hotararea nr. 18 - privind darea in administrarea Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Sarata Monteoru a suprafetei de 209 mp teren, apartinand domeniului public al comunei Merei, pentru indeplinirea obiectivelor Asociatiei. (click aici)
 
Hotararea nr. 17 - privind desemnarea Primarului Comunei Merei ca evaluator al performantelor profesionale individuale ale Secretarului Comunei Merei, pentru activitatea desfasurata in anul 2018. (click aici)
 
Hotararea nr. 16 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici in vederea realizarii obiectivului de investitii " Modernizare drum comunal Dc 224 Merei - Valea Putului, comuna Merei, judetul Buzau". (click aici)
 
Hotararea nr. 15 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici in vederea realizarii obiectivului de investitii " Construire sala multifunctionala la Scoala Gimnaziala Merei". (click aici)
 
Hotararea nr. 14 - privind aprobarea prelungirii prin act aditional a contractului de inchiriere nr. 1759/29.02.2016, pentru un spatiu in suprafata de 44,65 mp aflat in incinta Cladirii Administrative din satul Lipia, comuna Merei. (click aici)
 
Hotararea nr. 13 - privind modificarea Hotararii Consiliului Local Merei nr.7/31.01.2018 privind trecerea din propietatea privata a comunei Merei in propietatea privata a judetului Buzau a suprafetei de 105.236mp, pasune, situata in localitatea Sarata Monteoru, in vederea executarii proiectului "Realizare parc balnear, statiunea Sarata Monteoru, comuna Merei". (click aici)
 
Hotararea nr. 12 - privind insusirea Raportului informarii publicului si aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul de investitie "REALIZARE CONSTRUCTIE USOARA DEMONTABILA, TIP CORT PENTRU EVENIMENTE, SAT LIPIA, TARLAUA 152, PARCELA 3266, COMUNA MEREI, JUDETUL BUZAU". (click aici)
 
Hotararea nr. 11 - privind aprobarea modificarii Hotararii Consiliului Local Merei nr. 48 din 21.07.2017 si a actului aditional la contractul de inchiriere nr. 8811/10.09.2007, incheiat intre Primaria Comunei Merei si S.C. Sultan Neagu S.N.C. (click aici)
 
Hotararea nr. 10 - privind participarea Unitatii Administrativ Teritoriale Comuna Merei, prin Consiliul Local Merei la capitalul social al S.C. Trans Bus S.A. (click aici)
 
Hotararea nr. 09 - privind validarea Dispozitiei Primarului nr. 3 din 11.01.2019 privind stabilirea rezultatelor executiei bugetului local pe anul 2018 referitoare la reintregirea excedentului anului precedent pentru finantarea Sectiunii de dezvoltare cu suma de 1.540.242,72 lei si utilizarea excedentului rezultat la inchiderea anului 2018 in anul 2019. (click aici)
 
Hotararea nr. 08 - privind aprobarea modificarii tarifelor pentru activitatile cuprinse in Contractul de Concesiune a Serviciilor Publice de Salubrizare a Comunei Merei, nr. 9208/29.10.2009. (click aici)
 
Hotararea nr. 07 - privind organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar, de pe raza comunei Merei, judetul Buzau, pentru anul scolar 2019-2020. (click aici)
 
Hotararea nr. 06 - privind aprobarea Planului de actiuni si a lucrarilor de interes local pe anul 2019, pentru repartizarea orelor de munca prestate lunar de catre persoanele apte de munca din familiile beneficiare de ajutor social, in conformitate cu prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare. (click aici)
 
Hotararea nr. 05 - privind aprobarea Strategiei anuale de achizitii publice, pentru anul 2019. (click aici)
 
Hotararea nr. 04 - privind aprobarea contului de incheiere al exercitiului bugetar al bugetului local pe anul 2018. (click aici)
 
Hotararea nr. 03 - privind aprobarea bugetului definitiv al bugetului local pe anul 2018. (click aici)
 
Hotararea nr. 02 - privind aprobarea organigramei si statului de functii ale aparatului de specialitate al Primarului comunei Merei, ale aparatului permanent al Consiliului local Merei, pentru anul 2019. (click aici)
 
Hotararea nr. 01 - privind aprobarea prelungirii prin act aditional a contractului de inchiriere nr. 310/15.01.2014 pentru un spatiu in suprafata de 23 mp aflat in incinta Cladirii Administrative din satul Lipia, comuna Merei (click aici)