Consiliul local Merei - Hotarari

Arhiva:

AN CURENT

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

 

 

 

 

2016
 
Hotararea nr. 84
privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2017. (click aici)

 
Hotararea nr. 80
privind asigurarea finantarii de la bugetul local al Comuneu Merei, a cheltuielilor neeligibile, necesare realizarii obiectivului de investitii "Reabilitare si extindere Scoala Corp V, Sat Lipia". (click aici)

 
Hotararea nr. 79
privind acordarea titlului de cetatean de onoare al comunei Merei, Judetul Buzau, domnului General-maior dr. Petrica-Lucian Foca, Comandantul Diviziei 2 Infanterie "Getica". (click aici)

 
Hotararea nr. 78
privind aprobarea aderarii unor Unitati Administrativ Teritoriale din Judetul Buzau la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "Buzau 2008", la care Comuna Merei este membru asociat. (click aici)

 
Hotararea nr. 77
privind aprobarea unor masuri/demersuri cu privire la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "Eco Buzau 2009". (click aici)

 
Hotararea nr. 76
privind aprobarea organigramei si statului de functii ale aparatului de specialitate al Primarului comunei Merei, ale aparatului permanent al Consiliului local Merei, pentru anul 2016. (click aici)

 
Hotararea nr. 75
privind mandatarea Primarului Comunei Merei, in vederea intocmirii documentatiei pentru vanzarea suprafetei de 48 mp teren extravilan , aflat in domeniul privat al Comunei Merei, aferent constructiilor detinute de Nitu Constantin si Nitu Magdalena, situate in localitatea Sarata-Monteoru, comuna Merei, judetul Buzau. (click aici)

 
Hotararea nr. 74
pentru modificarea pozitiei nr. 28 din Anexa la Hotararea Consiliului local Merei nr. 41/29.10.2010 privind trecerea unor imobile domeniul privat al comunei Merei. (click aici)

 
Hotararea nr. 73
privind rectificarea VIII a bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Merei pentru anul 2016. (click aici)

 
Hotararea nr. 72
privind rectificarea II a H.C.L. nr. 3/2016 privind aprobarea utilizarii in anul 2016 a excedentului din anii precedenti al bugetului propriu al comunei Merei.. (click aici)

 
Hotararea nr. 71
privind aprobarea acordului de parteneriat intre Unitatea Administrativ Teritoriala Comuna Merei, Unitatea Administrativ Teritoriala Comuna Pietroasele, Unitatea Administrativ Teritoriala Comuna Ulmeni si Unitatea Administrativ Teritoriala Comuna Breaza, in vederea asigurarii lemnului de foc necesar incalzirii spatiilor in care sunt garate ambulanta si autospeciala punctului de lucru I.S.U. din Pietroasele. (click aici)

 
Hotararea nr. 70
privind aprobarea executiei bugetului general de venituri si cheltuieli al Comunei Merei pe trimestrul III al anului 2016. (click aici)

 
Hotararea nr. 69
privind preluarea de catre Consiliul local Merei, a terenului in suprafata de 7306 mp, apartinand domeniului public al comunei Merei, din administrarea Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Sarata - Monteoru. (click aici)

 
Hotararea nr. 68
privind propunerea obtinerii statutului de statiune balneoclimatica pentru localitatea Sarata-Monteoru, comuna Merei, Judetul Buzau. (click aici)

 
Hotararea nr. 67
privind rectificarea I a H.C.L. nr. 3/2016 privind aprobarea utilizarii in anul 2016 a excedentului din anii precedenti al bugetului propriu al comunei Merei. (click aici)

 
Hotararea nr. 66
privind rectificarea VII a bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Merei pentru anul 2016. (click aici)

 
Hotararea nr. 65
privind aprobarea Raporul informarii si consultarii publicului privind documentatia pentru aprobarea Planului Urbanistic Zonal "CONSTRUIRE AGROPENSIUNE, SERVICII TURISTICE" sat Sarata Monteoru, comuna Merei, Judetul Buzau. (click aici)

 
Hotararea nr. 64
privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare a serviciului public de alimentare cu apa si canalizare pentru aria de operare - Judetul Buzau 2016-2020. (click aici)

 
Hotararea nr. 63
privind aprobarea Contractului privind finantarea Asociatiei Sportive "Partizanul Merei". (click aici)

 
Hotararea nr. 62
privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din aparatul de specialitate al Primarului pentru anul 2017. (click aici)

 
Hotararea nr. 61
privind insusirea Raportului procedurii de licitatie pentru spatiile situate in incinta Caminului cultural Nenciulesti, in suprafata construita de 170,54 mp si a terenului aferent in suprafata de 1307 mp, aflat in domeniul public al Comunei Merei, in vederea desfasurarii activitatii de comert. (click aici)

 
Hotararea nr. 60
privind desemnarea domnului Chirca Stefan, Primarul Comunei Merei, Judetul Buzau sa reprezinte Consiliul local Merei in fata notarului public, in vederea semnarii actului de dezmembrare a terenului aflat in domeniul public, in vederea semnarii actului de dezmembrare a terenului aflat in domeniul public al Comunei Merei, judetul Buzau, numar cadastral 23193. (click aici)

 
Hotararea nr. 59
privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada octombrie 2016 - decembrie 2016. (click aici)

 
Hotararea nr. 58
privind desemnarea reprezentantilor Consiliului local Merei, in comisia de concurs si in comisia pentru solutionarea contestatiilor, pentru concursul organizat in vederea ocuparii functiei de director al Scolii Gimnaziale Merei. (click aici)

 
Hotararea nr. 57
privind rectificarea VI a bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Merei pentru anul 2016. (click aici)

 
Hotararea nr. 56
privind rectificarea V a bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Merei pentru anul 2016. (click aici)

 
Hotararea nr. 55
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru Proiectul "Refacere DC 46, Izvorul Dulce - Nenciulesti, pe o lungime de 1,4 Km, comuna Merei, Judetul Buzau". (click aici)

 
Hotararea nr. 54
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru Proiectul "Refacere pod in satul Sarata Monteoru - Podet provizoriu peste paraul Sarata, in comuna Merei, Judetul Buzau". (click aici)

 
Hotararea nr. 53
privind aprobarea caietului de sarcini si contractului de inchiriere, pentru inchirierea prin licitatie publica a unor spatii situate in incinta Caminului cultural Nenciulesti, in suprafata construita de 170,54 mp si a terenului aferent in suprafata de 1307 mp , aflat in domeniul public al Comunei Merei, in vederea desfasurarii activitatii de comert. (click aici)

 
Hotararea nr. 52
privind aprobarea Regulamentului privind procedura de acordare a titlului de cetatean de onoare al Comunei Merei, Judetul Buzau. (click aici)

 
Hotararea nr. 50
privind rectificarea IV a bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Merei pentru anul 2016. (click aici)

 
Hotararea nr. 49
privind aprobarea organigramei si statului de functii ale aparatului de specialitate al Primarului comunei Merei, ale aparatului permanent al Consiliului local Mere, pentru anul 2016. (click aici)

 
Hotararea nr. 48
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "INTRAVILAN SI EXTRAVILAN, TARLAUA NR.203, COMUNA MEREI, JUDETUL BUZAU" al beneficiarului Dobre Lacramioara Ioana, pentru investitia CONSTRUIRE LOCUINTA EXTRAVILAN IZVORU DULCE, COMUNA MEREI. (click aici)

 
Hotararea nr. 47
privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Merei, in calitate de membri in Consiliul de administratie al Scolii Gimnaziale Merei. (click aici)

 
Hotararea nr. 46
privind aprobarea incetarii inainte de termen a contractului de inchiriere nr. 11446/03.12.2014 incheiat cu SC SANMED63 SRL, pentru spatiul in suprafata totala de 38,33mp, situat in Cladirea fosta Primarie din satul Izvorul-Dulce, comuna Merei, aflata in domeniul public al comunei Merei, in vederea desfasurarii activitatii cabinetului medical individual si activitatilor conexe acestuia. (click aici)

 
Hotararea nr. 45
privind schimbarea activitatii prescolare din cladirea fosta Primarie, sat Lipia in care functioneaza unitatea de invatamant prescolar "Gradinita cu program normal Lipia", comuna Merei, judetul Buzau, in cladirea Corp C1 al Scolii Gimnaziale Lipia. (click aici)

 
Hotararea nr. 44
privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locala a Comunei Merei, Judetul Buzau 2016-2020. (click aici)

 
Hotararea nr. 43
privind aprobarea executiei bugetului general de venituri si cheltuieli al Comunei Merei pe trimestrul II al anului 2016. (click aici)

 
Hotararea nr. 42
privind rectificarea III a bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Merei anul 2016. (click aici)

 
Hotararea nr. 41
privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada iulie 2016 - septembrie 2016. (click aici)

 
Hotararea nr. 40
privind stabilirea si organizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Merei, judetul Buzau, pe principalele domenii de cativitate. (click aici)

 
Hotararea nr. 39
privind alegerea Viceprimarului Comunei Merei, judetul Buzau. (click aici)

 
Hotararea nr. 38
privind alegerea presedintelui de sedinat. (click aici)

 
Hotararea nr. 37
privind constituirea Consiliului Local al Comunei Merei. (click aici)

 
Hotararea nr. 36
privind validarea mandatelor consilierilor alesi in Consiliul Local al Comunei Merei. (click aici)

 
Hotararea nr. 35
privind alegerea Comisiei de validare a mandatelor de consilier in Consiliul Local al Comunei Merei, ale candidatilor alesi in data de 05 iunie 2016. (click aici)

 
Hotararea nr. 34
privind aprobarea vanzarii terenului in suprafata totala de 114 mp aferent constructiilor domnului Iacob Daniel, situat in localitatea Sarata-Monteoru, comuna Merei, Tarlaua nr. 25, Parcela 1235 si aflat in propietatea privata a comunei Merei prin procedura dreptului de preemptiune. (click aici)

 
Hotararea nr. 33
privind aprobarea vanzarii terenului in suprafata totala de 134 mp aferent constructiilor domnului Mihalcea Alexandru, situat in localitatea Sarata-Monteoru, comuna Merei, Tarlaua nr. 51, Parcela 1232 si aflat in propietatea privata a comunei Merei prin procedura dreptului de preemptiune. (click aici)

 
Hotararea nr. 32
privind aprobarea vanzarii terenului in suprafata totala de 520 mp aferent constructiilor domnului Nitu Constantin si Nitu Magdalena, situat in localitatea Sarata-Monteoru, comuna Merei, Tarlaua nr. 51, Parcela 1233 si aflat in propietatea privata a comunei Merei prin procedura dreptului de preemptiune. (click aici)

 
Hotararea nr. 31
privind aprobarea executiei bugetului general de venituri si cheltuieli al omunei Merei pe trimestrul I al anului 2016. (click aici)

 
Hotararea nr. 30
privind validarea mandatului de consilier local al doamnei Ripeanu Eugenia. (click aici)

 
Hotararea nr. 29
privind validarea mandatului de consilier local al doamnei Preda Marian. (click aici)

 
Hotararea nr. 28
privind validarea mandatului de consilier local al doamnei Scintee Gabriel. (click aici)

 
Hotararea nr. 27
privind rectificarea II a bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Merei pentru anul 2016. (click aici)

 
Hotararea nr. 26
privind implementarea proiectului "Modernizare drumuri comunale si satesti de interes local situate in intravilanul satului Lipia, comuna Merei, judetul Buzau". (click aici)

 
Hotararea nr. 25
pentru aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investitii "Modernizare drumuri in intravilanul satului Izvorul Dulce, comuna Merei, judetul Buzau". (click aici)

 
Hotararea nr. 24
pentru aprobarea modificarii prin act aditional a Contractului de inchiriere nr. 310/15.01.2014, incheiat cu SC Marcos Provit SRL, pentru desfasurarea activitatii de farmacie in spatiul situat in incinta Cladirii Administrative din satul Lipia, comuna Merei. (click aici)

 
Hotararea nr. 23
pentru aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscului in domeniul situatiilor de urgenta, la nivelul comunei Merei, judetul Buzau. (click aici)

 
Hotararea nr. 22
privind aprobarea anuntului public pentru sesiunea de selectie a propunerilor de proiecte ale unitatilor de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania. (click aici)

 
Hotararea nr. 21
privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada aprilie 2016 - iunie 2016. (click aici)

 
Hotararea nr. 20
privind rectificarea I a bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Merei pentru anul 2016. (click aici)

 
Hotararea nr. 19
pentru aprobarea Procedurii privind modalitatea de identificare a beneficiarilor de stimulente educationale si a numarului estimativ de beneficiari ai tichetelor sociale pentru copiii proveniti din familii defavorizate pe anul scolar 2015-2016. (click aici)

 
Hotararea nr. 18
privind aprobarea organigramei si statului de functii ale aparatului de specialitate al Primarului comunei Merei, ale aparatului permanent al Consiliului local Merei, pentru anul 2016. (click aici)

 
Hotararea nr. 17
darea in folosinta si administrare, cu titlu gratuit, Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Sarata Monteoru, a terenului in suprafata de 8720, situate in Tarlaua 57, parcela 1316 - islaz comunal Sarata Monteoru, apartinand domeniului privat al Comunei Merei, Judetul Buzau. (click aici)

 
Hotararea nr. 16
privind aprobarea traseului zilnic parcurs de microbuzul scolar marca OPEL, pentru transportul elevilor la scolile din comuna Merei , judetul Buzau. (click aici)

 
Hotararea nr. 15
privind stabilirea normativului propriu de cheltuieli privind consumul lunar de combustibil, pentru autoturismul "Dacia Duster" , aflat in dotarea Primariei Merei. (click aici)

 
Hotararea nr. 14
privind stabilirea rezultatelor executiei bugetului local pe anul 2015 referitoare la reintregirea excedentului anului precedent pentru finantarea Sectiunii de dezvoltare cu suma 616.689,70 lei si utilizarea excedentului rezultat la inciderea anului 2015 in anul 2016. (click aici)

 
Hotararea nr. 13
privind insusirea Programului de achizitii publice al Consiliului local Merei pentru anul 2016. (click aici)

 
Hotararea nr. 12
privind concesionarea prin atribuire directa catre S.C. "Compania de Apa" S.A. Buzau a unor bunuri realizate ca urmare a investitiei "Retea de alimentare cu apa potabile", sat Lipia, comuna Merei, judetul Buzau. (click aici)

 
Hotararea nr. 11
privind aprobarea platii cotizatiei aferente anului 2016, pentru U.A.T. Comuna Merei, din bugetul local al Comunei Merei , catre Asociatia GAL Drumul Vinului. (click aici)

 
Hotararea nr. 10
privind aprobarea Planului de actiuni si a lucrarilor de interes local pe anul 2016, pentru repartizarea orelor de munca prestate lunar de catre persoanele apte de munca din familiile beneficiare de ajutor social, in conformitate cu prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare. (click aici)

 
Hotararea nr. 9
privind modificarea si completarea Inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Merei. (click aici)

 
Hotararea nr. 8
privind aprobarea Devizului general al obiectivului de investitii "Modernizare drumuri de interes local in localitatile Merei, Ograzile, comuna Merei, judetul Buzau". (click aici)

 
Hotararea nr. 7
privind aprobarea Devizului general al obiectivului de investitii "Modernizare drumuri comunale DC 47 si DC 226 in comuna Merei, judetul Buzau". (click aici)

 
Hotararea nr. 6
privind rezilierea Contractului de novatie nr. 86537/18.lO.2O11, incheiat cu S.C. Energie Verde Proiect Corbeanca S.R.L. pentru suprafata de teren de 105,70 ha situate in extravilanul comunei Merei, zona "Codreanca". (click aici)

 
Hotararea nr. 5
privind acordarea unor facilitati fiscale contribuabililor, persoane fizice si juridice de pe raza Comunei Merei. (click aici)

 
Hotararea nr. 4
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Merei pentru anul 2016. (click aici)

 
Hotararea nr. 3
privind aprobarea utilizarii in anul 2016 a excedentului din anii precedenti al bugetului propriu al comunei Merei . (click aici)

 
Hotararea nr. 2
privind aprobarea contului de incheiere al exercitiului bugetar al bugetului local pe anul 2015 . (click aici)

 
Hotararea nr. 1
privind aprobarea bugetului definitiv al bugetului local pe anul 2015 . (click aici)

 
Hotarare
privind aprobarea bugetului definitiv al bugetului local pe anul 2015 . (click aici)