Consiliul local Merei - Hotarari

Arhiva:

AN CURENT

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

 

 

 

 

2017
 
Hotararea nr. 84 (click aici)
 
Hotararea nr. 83 (click aici)
 
Hotararea nr. 82 (click aici)
 
Hotararea nr. 81 (click aici)
 
Hotararea nr. 80 (click aici)
 
Hotararea nr. 79 (click aici)
 
Hotararea nr. 78 (click aici)
 
Hotararea nr. 77 (click aici)
 
Hotararea nr. 76 (click aici)
 
Hotararea nr. 75 (click aici)
 
Hotararea nr. 74 (click aici)
 
Hotararea nr. 73 (click aici)
 
Hotararea nr. 72 (click aici)
 
Hotararea nr. 71 (click aici)
 
Hotararea nr. 70 (click aici)
 
Hotararea nr. 69 (click aici)
 
Hotararea nr. 68 (click aici)
 
Hotararea nr. 67 (click aici)
 
Hotararea nr. 66 (click aici)
 
Hotararea nr. 65 (click aici)
 
Hotararea nr. 58 (click aici)
 
Hotararea nr. 57 (click aici)
 
Hotararea nr. 56 (click aici)
 
Hotararea nr. 55 (click aici)
 
Hotararea nr. 54 (click aici)
 
Hotararea nr. 53 (click aici)
 
Hotararea nr. 52 (click aici)
 
Hotararea nr. 51 (click aici)
 
Hotararea nr. 50 (click aici)
 
Hotararea nr. 49 (click aici)
 
Hotararea nr. 48 (click aici)
 
Hotararea nr. 47 (click aici)
 
Hotararea nr. 46 (click aici)
 
Hotararea nr. 45 (click aici)
 
Hotararea nr. 44 (click aici)
 
Hotararea nr. 43 (click aici)
 
Hotararea nr. 42 (click aici)
 
Hotararea nr. 41 (click aici)
 
Hotararea nr. 40 (click aici)
 
Hotararea nr. 39 (click aici)
 
Hotararea nr. 38 (click aici)
 
Hotararea nr. 34 (click aici)
 
Hotararea nr. 33 (click aici)
 
Hotararea nr. 32 (click aici)
 
Hotararea nr. 31 (click aici)
 
Hotararea nr. 30 (click aici)
 
Hotararea nr. 29 (click aici)
 
Hotararea nr. 28 (click aici)
 
Hotararea nr. 27 (click aici)
 
Hotararea nr. 26 (click aici)
 
Hotararea nr. 25 (click aici)
 
Hotararea nr. 24 (click aici)
 
Hotararea nr. 23 (click aici)
 
Hotararea nr. 22 (click aici)
 
Hotararea nr. 21 (click aici)
 
Hotararea nr. 20 (click aici)
 
Hotararea nr. 19
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Merei pentru anul 2017 (click aici)

 
Hotararea nr. 18 (click aici)
 
Hotararea nr. 17 (click aici)
 
Hotararea nr. 16 (click aici)
 
Hotararea nr. 15 (click aici)
 
Hotararea nr. 14 (click aici)
 
Hotararea nr. 13 (click aici)
 
Hotararea nr. 12 (click aici)
 
Hotararea nr. 11
privind aprobarea platii contributie aferente anului 2017, pentru U.A.T. Comuna Merei, din bugetul local al Comunei Merei, catre Asiciatia de Dezvoltare Intercomunitara Sarata Monteoru. (click aici)

 
Hotararea nr. 10
privind aprobarea aderarii Comunei Cilibia, judetul Buzau la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "Buzau 2008" si modificarea Actului Constitutiv si Statutului Asiciatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Buzau 2008". (click aici)

 
Hotararea nr. 9
privind aprobarea modificarii prin act aditional a duratei si pretului contractelor de inchiriere a unor suprafete de pasune din izlazul comunal aflat in domeniul privat al Comunei Merei, Judetul Buzau. (click aici)

 
Hotararea nr. 8
privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a suprafetei disponibile de 110,26 ha pasune si, respectiv, 30 ha arabil, neinchiriate, din izlazul comunal aflat in domeniul privat al Comunei Merei, Judetul Buzau. (click aici)

 
Hotararea nr. 7
privind aprobarea Strategiei anuale de achizitii publice, pentru anul 2017. (click aici)

 
Hotararea nr. 6
privind aprobarea Planului de actiuni si a lucrarilor de interes local pa anul 2017, pentru repartizarea orelor de munca prestate lunar de catre persoanele apte de munca din familiile beneficiare de ajutor social, in conformitate cu prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare. (click aici)

 
Hotararea nr. 5
privind declararea apartenentei la domeniul public al comununei Merei, judetul Buzau. (click aici)

 
Hotararea nr. 4
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie "Refacere drum local DS 10 (Huioaba), comuna Merei, judetul Buzau". (click aici)

 
Hotararea nr. 3
privind aprobarea contului de incheiere al exercitiului bugetar local pe anul 2016. (click aici)

 
Hotararea nr. 2
privind aprobarea bugetului definitiv al bugetului local pe anul 2017. (click aici)

 
Hotararea nr. 1
privind stabilirea rezultatelor executiei bugetului local pa anul 2016 referitoare la reintregirea excedentului anului precedent pentru finantarea Sectiunii de dezvoltare cu suma de 871307,68 lei si utilizarea excedentului rezultat la inchiderea anului 2016 in anul 2017. (click aici)