Consiliul local Merei - Hotarari

Arhiva:

AN CURENT

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

 

 

 

 

2018
 
Hotararea nr. 82 - privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada ianuarie 2019 - martie 2019 (click aici)
 
Hotararea nr. 81 - privind stabilizarea cuantumului taxei speciale de salubrizare, in anul 2019, pentru persoanele fizice din Administrativ teritoriala Comuna Merei, Judetul Buzau (click aici)
 
Hotararea nr. 80 - privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Merei, precum si al aparatului permanent al Consiliului Local Merei (click aici)
 
Hotararea nr. 79 - privind rectificarea V a bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Merei pentru anul 2018 (click aici)
 
Hotararea nr. 78 - privind insusirea variantei finale a proiectului de stema a Comunei Merei, Judetul Buzau (click aici)
 
Hotararea nr. 77 - privind aprobarea prelungirii prin act aditional a contractului de inchiriere nr. 12423/04.12.2015, pentru un spatiu in suprafata de 46,240 mp aflat in incinta Dispensarului Uman Merei (click aici)
 
Hotararea nr. 76 - privind aprobarea prelungirii prin act aditional a contractului de inchiriere nr. 12423/04.12.2015, pentru un spatiu in suprafata de 31,70 mp aflat in incinta Dispensarului Uman Merei (click aici)
 
Hotararea nr. 75 - privind aprobarea prelungirii prin act aditional a contractului de inchiriere nr.12422/04.12.2015, pentru un spatiu in suprafata de 40,47 mp aflat in incinta Dispensarului Uman Merei (click aici)
 
Hotararea nr. 74 - privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2019 (click aici)
 
Hotararea nr. 73 - privind insusirea raportului informarii publicului si aprobarea formei finale a Planului Urbanistic Zonal pentru terenul in suprafata de 105,236 mp, situat in statiunea Sarata-Monteoru, in vederea realizarii obiectivului "REALIZARE PARC BALNEAR, STATIUNEA SARATA MONTEORU, COMUNA MEREI" (click aici)
 
Hotararea nr. 72 - privind alegerea presedintelui de sedinta pentru sedinta extraordinara din data de 21 noiembrie 2018 (click aici)
 
Hotararea nr. 71 - privind aprobarea trecerii din domeniul privat in domeniul public al Comunei Merei a terenului in suprafata de 5850 mp, islaz comunal - zona "Vladimir", in interesul Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din Judetul Buzau, in perioada 2014-2020 (click aici)
 
Hotararea nr. 70 - privind rectificarea IV a bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Merei pentru anul 2018 (click aici)
 
Hotararea nr. 69 - privind aprobarea modificarii in anul 2018 a excedentului din anii precedenti al bugetului propriu al comunei Merei (click aici)
 
Hotararea nr. 68 - privind aprobarea executiei bugetului general de venituri si cheltuieli aol Comunei Merei la trimestrul III al anului 2018 (click aici)
 
Hotararea nr. 67 - privind declararea apartenentei la domeniul public al comunei Merei, judetul Buzau, a unor drumuri vicinale situate in extravilanul satului Lipia, Comuna Merei, judetul Buzau (click aici)
 
Hotararea nr. 66 - privind aprobarea punerii la dispozitia Scolii Gimnaziale Merei a spatiului situat in incinta Caminului Cultural Merei, in suprafata de 27,5 mp, pentru desfasurarea orelor de curs in anul scolar 2018-2019 (click aici)
 
Hotararea nr. 65 - privind aprobarea Devizului General reactualizat pentru investitia "Reabilitare si extindere Scoala Corp V, sat Lipia, comuna Merei" (click aici)
 
Hotararea nr. 64 - privind aprobarea punerii la dispozitia Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din Judetul Buzau, in perioada 2014-2020 a terenului in suprafata de 2850 mp, islaz comunal - zona "Vladimir", aflat in propietate privata a Comunei Merei (click aici)
 
Hotararea nr. 63 - privind insusirea raportului procedurii de licitatie privind incheierea prin licitatie publica a unui spatiu situat in Cladirea fosta Primarie din satul Izvorul-dulce, comuna Merei, aflata in domeniul public al comunei Merei, in vederea desfasurarii activitatii de cabinet stomatologic (click aici)
 
Hotararea nr. 62 - privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada octombrie 2018 - decembrie 2018 (click aici)
 
Hotararea nr. 61 - privind rectificarea III a a bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Merei pentru anul 2018 (click aici)
 
Hotararea nr. 60 - privind aprobarea modificarii utilizarii in anul 2018 a excedentului din anii precedenti al bugetului propriu al comunei Merei (click aici)
 
Hotararea nr. 59 - privind aprobarea Contractului privind finantarea Asociatiei Sportive "FORTIUS-PARTIZANUL MEREI" (click aici)
 
Hotararea nr. 58 - privind desemnarea domnului Chirca Stefan, Primarul Comunei Merei, Judetul Buzau sa reprezinte Consiliul local Merei in fata notarului public, in vederea semnarii actului de dezmembrare a terenului aflat in domeniul privat al Comunei Merei, in suprafata de 166.071 mp, situat in Nenciulesti, punctul "Vladimir", comuna Merei, judetul Buzau, numar cadastral 25340 (click aici)
 
Hotararea nr. 57 - privind aderea Comunei Merei, judetul Buzau, in calitate de membru asociat, la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "Buzau-Maracineni" (click aici)
 
Hotararea nr. 56 - pentru modificarea Anexei la Hotararea Consiliului local Merei nr. 41/29.10.2010 privind trecerea unor imobile in domeniul privat al comunei Merei (click aici)
 
Hotararea nr. 55 - privind preluarea de catre Consiliul local Merei, a unui tronson de 800ml, apartinand domeniului public al Comunei Merei, judetul Buzau, dat in administrarea Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Sarata-Monteoru, in vederea reabilitarii (click aici)
 
Hotararea nr. 54 - privind aprobarea incheierii unui contract de comodat cu Liceul cu Program Sportiv Iolanda Balas Soter Buzau (click aici)
 
Hotararea nr. 53 - privind incetarea, inainte de termen, a acordului de parteneriat incheiat intre Unitatea Administrativ Teritoriala Comunei Merei si Sport Club Municipal Gloria Buzau (click aici)
 
Hotararea nr. 52 - privind aprobarea scoaterii din functiune, in vederea valorificarii sau, dupa caz, casarii unor mijloace fixe (click aici)
 
Hotararea nr. 51 - privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unui spatiu situat in Cladirea fosta Primarie din satul Izvorul-Dulce ,Comunei Merei, aflata in domeniul public al Comunei Merei, in vederea desfasurarii activitatii de cabinet stomatologic (click aici)
 
Hotararea nr. 50 - privind aprobarea Regulamentului - cadru privind concesionarea bunurilor imobile aflate in propietatea publica/privata a Comunei Merei, Judetul Buzau (click aici)
 
Hotararea nr. 49 - privind aprobarea executiei bugetului general de venituri si cheltuieli al Comunei Merei la trimestrul II al anului 2018 (click aici)
 
Hotararea nr. 48 - privind aprobarea formei preliminare a Planului Urbanistic Zonal pentru terenul in suprafata de 105.236 mp, situat in statiunea Sarata-Monteoru, in vederea realizarii obiectivului "REALIZARE PARC BALNEAR, STATIUNEA SARATA MONTEORU, COMUNA MEREI" (click aici)
 
Hotararea nr. 47 - privind analiza stadiului de inscriere a datelor in Registrul agricol pentru semestrul I al anului 2018 si stabilirea masurilor pentru eficientizarea acestei activitati (click aici)
 
Hotararea nr. 46 - privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada iulie 2018 - septembrie 2018 (click aici)
 
Hotararea nr. 45 - privind rectificarea II a bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Merei pentru anul 2018 (click aici)
 
Hotararea nr. 44 - privind aprobarea modificarii utilizarii in anul 2018 a excedentului din anii precedenti al bugetului propriu al comunei Merei (click aici)
 
Hotararea nr. 43 - privind incetarea contractului individual de munca al doamnei Rogoz Silvia Roxana, incadrata in functia contractuala de executie de consilier juridic in cadrul aparatului permanent al Consiliului local Merei, Judetul Buzau (click aici)
 
Hotararea nr. 42 - privind modificarea Planului de ocupare a functiilor publice din aparatul de specialitate al Primarului pentru anul 2018 (click aici)
 
Hotararea nr. 41 - privind aprobarea acordului de parteneriat intre Unitatea Administrativ Teritoriala Comunala Merei si Sport Club Municipal Gloria Buzau (click aici)
 
Hotararea nr. 40 - privind aprobarea Regulamentului - cadru privind concesionarea bunurilor imobile aflate in propietatea publica/privata a Comunei Merei, Judetul Buzau (click aici)
 
Hotararea nr. 37 - privind rectificarea I a bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Merei pentru anul 2018 (click aici)
 
Hotararea nr. 36 - (click aici)
 
Hotararea nr. 35 - privind aprobarea exeutiei bugetului general de venituri si cheltuieli al Comunei Merei la trimestrul I al anului 2018 (click aici)
 
Hotararea nr. 34 - privind insusirea Raportului procedurii de licitatie privind aprobarea vanzarii prin negociere directa a unui teren in suprafata de 678 mp, situat in intravilanul satului Merei - zona Popas Merei, nr. cadastral 24976, aflat in domeniul privat al Comunei Merei (click aici)
 
Hotararea nr. 33 - privind actualizarea indicatorilor tehnico economici ale obiectivului de investitie "Reabilitare si extindere scoala corp 5, Judetul Buzau, comuna Merei, sat Lipia" (click aici)
 
Hotararea nr. 32 - privind aprobarea formei actualizate a Actului Constitutiv al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Sarata-Monteoru Buzau (click aici)
 
Hotararea nr. 31 - privind alegerea presedintelui de sedinta pentru sedinta extraordinara din data de 18 Aprilie 2018 (click aici)
 
Hotararea nr. 22 - pentru completarea Hotararii Consiliului local Merei nr. 75/2017 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2018 (click aici)
 
Hotararea nr. 21 - privind insusirea Programului anual al achizitiilor publice al Comunei Merei, in anul 2018 (click aici)
 
Hotararea nr. 20 - privind aprobarea vanzarii prin negociere directa a unui teren avand categoria de folosinta curti constructii, in suprafata de 678 mp, situat in intravilanul satului Merei - zona Popas Merei, nr. cadastral 24976, aflat in domeniul privat al Comunei Merei (click aici)
 
Hotararea nr. 19 - privind aprobarea punerii la dispozitia S.C. Compania de Apa SA Buzau a terenului in suprafata de 1065 mp, propietate publica a Comunei Merei , situat in satul Sarata Montoru, in interesul Proiectului Regianol de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din Judetul Buzau, in perioada 2014-2020 (click aici)
 
Hotararea nr. 18 - privind aprobarea organigramei si statului de functii ale aparatului de specialitate al Primarului comunei Merei, ale aparatului permanent al Consiliului local Merei, pentru anul 2018 (click aici)
 
Hotararea nr. 17 - privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Merei pentru anul 2018 (click aici)
 
Hotararea nr. 16 - privind aprobarea utilizarii in anul 2018 a excedentului din anii precedenti al bugetului propriu al comunei Merei (click aici)
 
Hotararea nr. 15 - privind aprobarea platii contributiei aferente anului 2018, pentru U.A.T. Comuna Merei, din bugetul local al Comunei Merei, catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Sarata Monteoru (click aici)
 
Hotararea nr. 14 - pentru modificarea art. 1 din Hotararea Consiliului local Merei nr. 80/21.12.2017 privind aprobarea modificarii tarifelor pentru activitatile cuprinse in Contractul de Concesiune a Serviciilor Publice de Salubrizare a Comunei Merei, nr. 9208/29.10.2009 (click aici)
 
Hotararea nr. 13 - privind aprobarea inchiderii prin licitatie publica a unui spatiu situat in din Cladirea fosta primarie Izvoru Dulce, Comuna Merei , aflata in domeniul public al Comuneu Merei, in vederea desfasurarii activitatii de farmacie (click aici)
 
Hotararea nr. 12 - privind aprobarea modificarii nivelului unei functii publice de executie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Merei (click aici)
 
Hotararea nr. 11 - pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind organizarea si desfasurarea licitatiilor organizate de Primaria Comunei Merei pentru vanzarea unor bunurilor imobile din domeniul privat al Comunei Merei, aflate in administrarea Consiliului Local al Comunei Merei, Judetul Buzau (click aici)
 
Hotararea nr. 10 - privind declararea apartenentei la domeniul public al comunei Merei, Judetul Buzau, a unui drum satesc, in suprafata de 166 mp, situat in intravilanul satului Sarata Monteoru, Cvartal 15, Parcela 463 (click aici)
 
Hotararea nr. 9 - privind organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar, de pe raza comunei Merei, Judetul Buzau, pentru anul scolar 2018-2019 (click aici)
 
Hotararea nr. 8 - privind aprobarea Planului de actiuni si a lucrarilor de interes local pe anul 2018, pentru repartizarea orelor de munca din familiile beneficiare de ajutor social, in conformitate cu prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare (click aici)
 
Hotararea nr. 7 - privind trecerea din propietatea privata a Comunei Merei, in propietatea privata a Judetului Buzau a suprafetei de 105.236 mp, pasune , situata in localitatea Sarata Monteoru, in vederea executarii proiectului "Realizare parc balnear, statiunea Sarata-Monteoru, Comuna Merei" (click aici)
 
Hotararea nr. 6 - privind desemnarea domnului Bob Ion Marian, Administratorul Public al Comunei Merei, Judetul Buzau sa reprezinte Consiliul local Merei in fata notarului public, in vederea semnarii actului de dezmembrare a terenului aflat in domeniul privat al Comunei Merei , in suprafata de 611.478 mp, situat in satul Sarata Monteoru, Comuna Merei, Judetul Buzau, numar cadastral 25081 (click aici)
 
Hotararea nr. 5 - privind aprobarea Strategiei anuale de achizitii publice, pentru anul 2018 (click aici)
 
Hotararea nr. 4 - privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar al bugetului local pe anul 2017 (click aici)
 
Hotararea nr. 3 - privind aprobarea bugetului definitiv al bugetului local pe anul 2017 (click aici)
 
Hotararea nr. 2 - privind aprobarea incetarii inainte de termen a contractului de inchiriere nr.6229/19.06.2014, incheiat cu SC MAZARO SRL, pentru spatiul in suprafata totala de 22,62 mp, situat in Cladirea fosta Primarie din satul Izvorul-Dulce , comuna Merei, aflata in domeniul public al comunei Merei, in vederea desfasurarii activitatii de farmacie (click aici)
 
Hotararea nr. 1 - privind infiintarea ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA BUZAU-VEST si aprobarea participarii comunei Merei in calitate de membru fondator la constituire (click aici)