2023

BACEANU VALENTIN DI

BACIU IONUȚ VALENTIN DI

BLAGĂ IONEL DI

CHIRCĂ ȘTEFAN DI

FÎNARU NICOLAE DI

IONAȘCU CLAUDEL TOMIȚĂ DI

IONASCU LAURENTIU IRINEL DI

IONAȘCU VALERICA DI

JIPA CRISTIAN DI

LAZAROIU MARIAN DI

MAROIU EUGEN DI

MINEA IULIANA DI

PAPALICI MARIAN OVIDIU DI

PARTAL POLIANA FLORICA DI

ȚURLOIU CORINA DI

PANĂ MARIUS MARIAN

PAVEL MUGUREL GABRIEL DI