Avizier


 

08.11.2019: Anunț public aprobare PUZ ;Echipare cu rețele utilități și reglementari urbanistice zona "La Cramă" (click aici)

 

01.11.2019: Hotarare proiect privind insusirea variantei finale a proiectului de stema a Comunei Merei, Judetul Buzau (click aici)

 

21.10.2019: Anunt transparenta decizionala 11251/21.10.2019 - Proiectul de hotarare privind stabilirea cuantumului taxei speciale de salubrizare in anul 2020 (click aici)

 

14.10.2019: Anunt transparenta decizionala 11018/14.10.2019 - Proiectul de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2020 (click aici)

- Proiectul de hotarare 82/14.10.2019 (click aici)

 

14.10.2019: Anunt transparenta decizionala 11017/14.10.2019 - Proiectul de hotarare pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de vanzarea a bunurilor imobile din domeniul privat al Comunei Merei, aflate in administrarea Consiliului Local al Comunei Merei, judetul Buzau (click aici)

- Proiectul de hotarare 81/14.10.2019 (click aici)

 

01.10.2019: Lista functiilor din cadrul Primariei comunei Merei, Judetul Buzau si Aparatul Permanent al Consiliului Local Merei la data 30.09.2019. (click aici)

 

27.08.2019: Anunt 9185/27.08.2019 - privind rezultatele sesiunii de evaluare a cererilor de proiecte pentru obtinerea finantarii nerambursabile din fonduri publice pe anul 2019. (click aici)

 

26.06.2019: Anunt 7109/26.06.2019 - Modernizare drumuri comunale si satesti de interes local, situate in intravilanul satului Lipia, comuna Merei, Judetul Buzau, propus a fi amplasat in sat Lipia, comuna Merei, Judetul Buzau. (click aici)

 

10.06.2019: Anunt 6590/10.06.2019 - Anunt privind atribuire contracte finantare nerambursabilă proiecte culte religioase. (click aici)

 

17.04.2019: Notificare 3789/17.04.2019 - Constuire sala sport la Scoala Gimnaziala, comuna Merei, jud. Buzau (click aici)

 

01.04.2019: Anunt transparenta decizionala 3047/01.04.2019 - Proiectul bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Merei, pentru anul 2019 (click aici)

 

31.03.2019: Lista salariati. (click aici)

 

27.03.2019: Anunt transparenta decizionala 2932/27.03.2019 - Proiectul de hotarare privind indexarea cu rata inflatiei a impozitelor si taxelor locale pentru anul 2020 (click aici)

 

12.03.2019: Anunt transparenta decizionala 2296/12.03.2019 - Proiectul de hotarare pentru stabilirea unor masuri privind circulatia vehiculelor cu tractiune animala in statiunea Sarata - Monteoru, comuna Merei, judetul Buzau, pe perioada sezonului estival (click aici)

 

28.02.2019: Hotararea privind declararea apartenentei la domeniul public a unor investitii realizate de catre Compania de Apa SA Buzau (click aici)

 

31.01.2019: PLAN DE MASURI PENTRU PREVENIREA SI LIMITAREA IMBOLNAVIRILOR PRIN GRIPA 2018-2019 (click aici)

 

23.11.2018: Anunt 12444/23.11.2018 - privind PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND STABILIREA CUANTUMULUI TAXEI SPECIALE DE SALUBRIZARE, IN ANUL 2019, PENTRU PERSOANELE FIZICE DIN UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA COMUNA MEREI, JUDETUL BUZAU (click aici)

 

26.10.2018: Anunt 11528/26.10.2018 - privind stabilirea impozitoler si taxelor pentru anul 2019 (click aici)

 

22.10.2018: Proces verbal 11238/22.10.2018 - a proiectului de hotarare privind insusirea proiectului de stema a Comunei Merei. (click aici)

 

01.10.2018: Lista functiilor din cadrul primariei comunei Merei, judetul Buzau si aparatului permanent al consiliului local Merei la data 30.09.2018. (click aici)

 

29.08.2018: Anunt AFIR deschidere sesiune nouă de primire proiecte investiții PNDR 2014-2020. (click aici)

 

10.08.2018: Anunt 8924/10.08.2018 - licitatie publica cu oferta prin strigare pentru inchirierea unui spatiu in suprafata de 38,33 mp situat in incinta Cladire fosta Primarie din satul Izv. Dulce, Comuna Merei, Judetul Buzau. (click aici)

 

19.06.2018: Anunt 7001/19.06.2018 - proiectul de hotarare pentru aprobarea Regulamentului - cadru privlnd concesionarea bunurilor imoblle aflate in proprietatea publica/privata a Comunei Merei, Judetul Buzau. (Anunt + Regulament click aici)

 

16.05.2018: Lista contribuabili arondati in vederea completarii/depunerii Formularului 212. (click aici)

 

12.04.2018: Anunt 3435/12.04.2018 - Anexa la Hotararea Consiliului Local Merei nr. 24/2018. (click aici)

 

05.04.2018: Lista functiilor din cadrul primariei comunei Merei, judetul Buzau si aparatului permanent al consiliului local Merei la data 31.03.2018. (click aici)

 

14.03.2018: Anunt 2325/14.03.2018 - Primaria Merei organizeaza licitatie prin procedura de negociere directa pentru vanzarea unui teren in suprafata de 678 mp situat in intravilanul satului Merei-zona Popas, aflat in domeniul privat al comunei Merei. (click aici)

 

07.02.2018: Anunt 1178/07.02.2018 - Primaria Merei organizeaza licitatie publica cu oferte prin strigare pentru inchirierea unui spatiu in suprafata de 22,62 mp ,situat in incinta sediului Fosta Primarie din satul Izv.Dulce, comuna Merei,judetul Buzau. (click aici)

 

26.01.2018: Dispopzitia 61/2018 - privind convocarea Consiliului local Merei in sedinta ordinara in ziua de miercuri, 31 ianuarie 2018, orele 14:00. (click aici)

 

18.01.2018: Dispopzitia 59/2018 - privind constituirea comisiei pentru realizarea inspectiei fiscale asupra contibuabililor, persoane fizice si juridice de pe raza Comunei Merei, Judetul Buzau. (click aici)

 

27.12.2017: Anunt transparenta decizionala 13275/27.12.2017. (click aici)

 

27.12.2017: Anunt transparenta decizionala 13272/27.12.2017. (click aici)

 

21.12.2017: Rezultat final pentru concursul organizat pentru ocuparea unei functii contractuale de executie temporar vacante de referent debutant-agent de turism in cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Merei. (click aici)

 

19.12.2017: Rezultat proba interviu pentru concursul organizat pentru ocuparea unei functii contractuale de executie temporar vacante de referent debutant-agent de turism in cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Merei. (click aici)

 

19.12.2017: Rezultat proba scrisa pentru concursul organizat pentru ocuparea unei functii contractuale de executie temporar vacante de referent debutant-agent de turism in cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Merei. (click aici)

 

15.12.2017: REZULTAT FINAL - concursul organizat pentru ocuparea a doua functii contractuale de executie de Casier, in cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Merei. (click aici)

 

13.12.2017: REZULTAT PROBA INTERVIU - concursul organizat pentru ocuparea a doua functii contractuale de executie de Casier, in cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Merei. (click aici)

 

13.12.2017: REZULTAT PROBA SCRISA - concursul organizat pentru ocuparea a doua functii contractuale de executie de Casier, in cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Merei. (click aici)

 

11.12.2017: Rezultatul selectiei dosarelor pentru concursul organizat pentru ocuparea unei functii contractuale de executie temporar vacante de referent debutant-agent de turism in cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Merei. (click aici)

 

05.12.2017: Rezultatul selectiei dosarelor pentru ocuparea celor doua posturi contractuale de Casier din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Merei. (click aici)

 

04.12.2017: Anunt concurs post temporar vacant - Referent debutant - Agent de turism. (click aici)

 

28.11.2017: Informații cu privire la Rețeaua SOLVIT. (click aici)

 

21.11.2017: Hotararea nr 77/21.11.2017. (click aici)

 

21.11.2017: Anunt transparenta decizionala 12155/21.11.2017. (click aici)

 

20.11.2017: Anunt privind prelungirea perioadei de inscriere la concursul pentru ocuparea celor doua posturi contractuale de Casier din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Merei. (click aici)

 

17.11.2017: Anunt concurs - 2 posturi Casier 11770/13.11.2017. (click aici)

 

13.11.2017: Anunt transparenta decizionala 11801/14.11.2017. (click aici)

 

13.11.2017: Hotararea nr 76/13.11.2017 - privind instituirea taxei speciale de salubrizare - 2018. (click aici)

 

03.11.2017: Comunicat - 11427/03.11.2017. (click aici)

 

23.10.2017: Anunt transparenta decizionala 10909/23.10.2017. (click aici)

 

10.10.2017: Centralizator rezultate la concursul de recrutare organizat pentru Inspector, clasa I, grad profesional debutant, "Cadastru, agricultura, fond funciar si dezvoltare rurala" in cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Merei. (click aici)

 

09.10.2017: Centralizator rezultate la concursul de recrutare organizat pentru Inspector, clasa I, grad profesional debutant, in cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Merei. (click aici)

 

06.10.2017: Rezultatul interviului la concursul de recrutare organizat pentru Inspector, clasa I, grad profesional debutant, in cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Merei. (click aici)

 

04.10.2017: Anunt transparenta decizionala proiect de hotarare privind transparenta decizionala in adminstratia publica, Primaria Comunei Merei supune dezbaterii publice Proiectul de hotarare privind modificarea Inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Merei. (click aici)

 

04.10.2017: Anunt transparenta decizionala proiect de hotarare privind Proiectul de hotarare privind declararea apartenentei la domeniul public al Comunei Merei, judetul Buzau, a unui teren curti constructii in suprafafa de 47 mp, situat in satul Lipia, zona DJ 2O5A, Cvartal 31. (click aici)

 

03.10.2017: Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare organizat pentru Inspector, clasa I, grad profesional debutant, in cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Merei. (click aici)

 

27.09.2017: Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la concursul de recrutare organizat pentru doua functii publice de executie de Inspector, clasa I, grad profesional debutant, in cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Merei. (click aici)

 

31.08.2017: Anunt concurs - 2 posturi Inspector, clasa I. (click aici)

 

28.07.2017: ANUNT TRANSPARENTA DECIZIONALA 8100/28.07.2017. (click aici)

 

18.07.2017: Festivalul ZILELE MONTEORULUI 22-23 Iulie 2017 Editia a VIII-a, Sarata Monteoru, Jud. Buzau. (click aici)

 

11.07.2017: Rezultat final la concursul organizat pentru ocuparea unei functii contractuale de conducere de Administrator public in cadrul Primariei Comunei Merei. (click aici)

 

11.07.2017: Rezultat proba scrisa la concursul organizat pentru ocuparea unei functii contractuale de conducere de Administrator public in cadrul Primariei Comunei Merei. (click aici)

 

05.07.2017: Proces verbal selectie dosare inscridre la concursul organizat pentru ocuparea unei functii contractuale de conducere de Administrator public in cadrul Primariei Comunei Merei. (click aici)

 

27.06.2017: Centralizator nominal al rezultatelor - Inspector, clasa I, grad profesional principal. (click aici)

 

27.06.2017: Rezultatul interviului - Inspector, clasa I, grad profesional principal. (click aici)

 

27.06.2017: Rezultatul probei scrise - Inspector, clasa I, grad profesional principal. (click aici)

 

20.06.2017: Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere - Inspector, clasa I, grad profesional principal. (click aici)

 

20.06.2017: Rezultat final - muncitor I. (click aici)

 

20.06.2017: Rezultat proba interviu - muncitor I. (click aici)

 

20.06.2017: Rezultat proba scrisa - muncitor I. (click aici)

 

19.06.2017: Anunt concurs - Administrator public. (click aici)

 

25.05.2017: Anunt concurs - Inspector, clasa I, grad profesional principal. (click aici)

 

24.05.2017: Principii ce deriva din jurisprudenta CEDO Nr.L1/811. (click aici) www.dpfbl.mdrap.ro

 

23.05.2017: Anunt concurs - Muncitor I. (click aici)

 

18.05.2017: Centralizator nominal al rezultatelor concursului referent clasa III, debutant. (click aici)

 

18.05.2017: Rezultat interviu concurs referent clasa III, debutant. (click aici)

 

15.05.2017: Rezultatul probei scrise la concursul/examenul de recrutare pentru functia publica de executie de Inspector, clasa I, grad profesional debutant, in cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Merei (click aici)

 

08.05.2017: Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la concursul de recrutare organizat pentru functiile publice de executie de Inspector, clasa I, grad profesional debutant si Referend, clasa III, grad profesional debutant, in cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Merei (click aici)

 

12.04.2017: Anunt concurs - Inspector, clasa I - Refernt, clasa III. (click aici)

 

11.04.2017: Anunt - Primaria comunei Merei informeaza persoanele interesate ca prin Programul National de Dezvoltare Rurala(PNDR) se pot implementa programe cu privire la masurile de mediu si clima din cadrul PNDR 2014-2020. (click aici)

 

06.04.2017: Centralizator nominal al rezultatelor Concursului/examenului sustinut pentru ocuparea functiei publice de executie de Inspector, clasa I, grad profesional debutant, in cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Merei. (click aici)

 

06.04.2017: Rezultatul interviulul la concursul/examenul de recrutare organlzat pentru functia publica de executie Inspector, clasa I, grad profesional debutant, in cadrul aparatului de specialitate al Primarulul Comunei Merei. (click aici)

 

06.04.2017: Rezultatul probei scrise la concursul/examenul de recrutare pentru functia publica de executie de Inspector, clasa I, grad profesional debutant, in cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Merei. (click aici)

 

06.04.2017: Anunt 2972/06.04.2017. (click aici)

 

06.03.2017: Rezultatul selectiei dosarelor de inseriere la concursul de recrutare organizat pentru functia publica de executie de inspector, clasa I, gradul debutant, in cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Merei. (click aici)

 

29.03.2017: Anunt 2582/29.03.2017 (click aici)

 

06.03.2017: Anunt concurs - inspector, clasa I, gradul debutant, in cadrul Compartimentului "Urbanism, amenajarea teritoriului, autorizari,achizitii publice, avizari, domeniu public si privat al comunei", din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Merei. (click aici)

 

13.02.2017: Anunt nr 1066/13/02/2017 (click aici)

 

03.01.2017: Contract prestari servicii - lucrari de combatere a lunecusului si lucari de deszapezire cu un incarcator frontal (MANITOU) pe timp de iarna 2016-2017. (click aici)

 

22.12.2016: RAPORTUL INFORMARII SI CONSULTARII PUBLICULUI - privind documentatia pentru aprobarea Planului Urbanistic Zonal "AMENAJARE PARC DE AVENTURA, SARATA MONTEORU,T57,Pl316,NR. CADASTRAL 24547,COMUNA MEREI, JUDETUL BUZAU". (click aici)

 

13.12.2016: Centralizator nominal al rezultatelor concursului sustinut pentru promovarea in functia publica de executie inspector, clasa I, grad profesional principal in cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Merei. (click aici)

 

13.12.2016: Centralizator nominal al rezultatelor concursului sustinut pentru promovarea in functia publica de executie inspector, clasa I, grad profesional principal in cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Merei. (click aici)

 

13.12.2016: Rezultatul interviului la concursul de promovare organizat pentru functia publica de executie inspector, clasa I, grad principal in cadrul Primariei Comunei Merei. (click aici)

 

13.12.2016: Rezultatul probei scrisa la concursul de promovare organizat pentru functia publica de executie inspector, clasa I, grad principal in cadrul Primariei Comunei Merei. (click aici)

 

07.12.2016: Anunt PUZ "AMENAJARE PARC DE AVENTURA, SARATA MONTEORU,T57,Pl316,NR. CADASTRAL 24547,COMUNA MEREI, JUDETUL BUZAU". (click aici)

 

06.12.2016: Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la concursul de promovare organizat pentru functia publica de executie inspector, clasa I, grad principal in cadrul Primariel Comunei Merei. (click aici)

 

18.11.2016: Anunt concurs - inspector, clasa I, gradul asistent, in cadrul Compartimentului Cadastru si agricultura, din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Merei. (click aici)

 

16.11.2016: Contract prestari servicii - NR.11709/11.11.2016, NR.11560/08.11.2016, NR.11770/14.11.2016. (click aici)

 

09.11.2016: Anunt concurs promovare in grad profesional imediat superior funcfionari publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Merei, compartimentele "Registrul Agricol" si "Autoritate tutelara, protectia copilului si asistenta sociala" (click aici)

 

04.11.2016: Anunt Transparenta Decizionala - se supune consultarii publice PROIECTUL DE HOTARARE A CONSILIULUI LOCAL PRIVIND STABILIREA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE PENTRU ANUL 2017. (click aici)

 

04.11.2016: Raport de specialitate la proiectul de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2017. (click aici)

 

02.11.2016: Contract prestari servicii - lucrari de combatere a lunecusului si lucari de deszapezire pe timp de iarna 2016-2017. (click aici)

 

18.10.2016: Rezultat final concurs agent turism. (click aici)

 

14.10.2016: Rezultate proba interviu concurs agent turism. (click aici)

 

11.10.2016: Rezultate concurs agent turism. (click aici)

 

30.09.2016: Anunt concurs - Selectie dosare - Agent turism. (click aici)

 

16.09.2016: Anunt concurs - Referent debutant - Agent turism. (click aici)

 

08.09.2016: Anunt - NR. 9275/08.09.2016 (anunt aviz). (click aici)

 

07.09.2016: Anunt - NR. 9229/07.09.2016 (anunt pensiune). (click aici)

 

29.08.2016: Anunt - asupra intentiei de aprobare Plan Urbanistic Zonal "Construire Agropensiune". (click aici)

 

26.08.2016: Anunt - Licitatie publica. (click aici)

 

19.08.2016: Concurs inspector, clasa I, gradul superior, in cadrul Compartimentului Cadastru si agricultura. (click aici)

 

08.08.2016: DISPOZITIA Nr.444 privind convocarea Consiliului local Merei in sedinta ordinara, in ziua de joi, 11 august 2016, ore1e 16:00 (click aici)

 

04.08.2016: ANUNT Privind elaborarea proiectului Strategiei de Dezvoltare Locala a Comunei Merei, judetul Buzau (click aici)

 

03.08.2016: Strategia de dezvoltare locala a comunei Merei judetul Buzau 2016-2020 (click aici)

 

25.07.2016: Dispozitia nr. 415 - privind convocarea Consiliului local Merei in sedinta ordinara in ziua de Joi, 28 iulie 2016, orele 16:00 (click aici)

 

25.06.2016: Festivalul ZILELE MONTEORULUI 2-3 IULIE 2016. Editia a VII-a Sarata Monteoru, Jud. Buzau. (click aici)

 

13.06.2016: Concurs agent turism - rezultat final. (click aici)

 

13.06.2016: Concurs agent turism - rezultat proba interviu. (click aici)

 

13.06.2016: Concurs agent turism - rezultat proba scrisa. (click aici)

 

19.05.2016: Anunt concurs - Agent turism - reluare procedura. (click aici)

 

08.04.2016: Anunt de participare. (click aici)

 

07.04.2016: Rezultat concurs - Asistent medical comunitar (click aici)

 

04.04.2016: Rezultat concurs - Proba scrisa (click aici)

 

04.04.2016: Anunt de participare. (click aici)

 

29.03.2016: Proces Verbal de selectie dosare concurs. (click aici)

 

16.03.2016: Ghid informativ MMC zone eligibile. (click aici)

 

16.03.2016: GHID INFORMATIV - PENTRU BENEFICIARII MĂSURILOR DE MEDIU ȘI CLIMĂ ALE PROGRAMULUI NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ (PNDR) 2014 - 2020. (click aici)

 

16.03.2016: SPECII DE PLANTE UTILIZATE CA INDICATORI DE MANAGEMENT AL PAJIȘTILOR. (click aici)

 

16.03.2016: SPECII DE PLANTE INDICATOARE PENTRU PAJIŞTILE CU VALOARE NATURALĂ RIDICATĂ. (click aici)

 

07.03.2016: ANUNT CONCURS - Asistent medical comunitar. (click aici)

 

14.01.2016: Noi formulare de completat pentru persoanele fizice care dețin clădiri nerezidențiale sau cu destinație mixtă, dar și în cazul persoanelor juridice. (click aici)

 

28.12.2015: Anunt - Serviciul Buget-Finante. (click aici)

 

15.12.2015: Rezultatul interviului la examenul de promovare organizat pentru functia publica de executie de inspector, clasa I, grad superior, in cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Merei, Judetul Buzau (click aici)

 

11.12.2015: Dispozitia nr. 601 - privind convocarea Consiliului local Merei in sedinta ordinara in ziua de Joi, 17 decembrie 2015, orele 14:00 (click aici)

 

30.10.2015: Anunt transparenta decizionala NR. 11116/30.10.2015 (click aici)

 

30.10.2015: Hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2016. (click aici)

 

15.10.2015: Dispozitia NR.510 privind stabilirea Programului de audiente ce se vor acorda in cadrul Primariei comunei Merei, judelul Buzau. (click aici)

 

- : Dispozitii: 468/29.09.2015, 449/09.09.2015, 389/31.08.2015 . (click aici)

 

26.08.2015: Convocare consilieri nr.389/24.08.2015. (click aici)

 

12.08.2015: PRIMARIA COMUNEI MEREI - INCHIRIAZA SALA DE SPORT DIN LOCALITATEA SARATA MONTEORU PENTRU DESFASURAREA DE ACTIVTATI SPORTIVE . (click aici)

 

02.07.2015: Anunt privind rezultatele sesiunii de evaluare a cererilor de proiecte pentru obtinerea finantarii nerambursabile din fonduri publice,conform Legii nr. 350/2005.

 

02.07.2015: Anunt privind verificarea in listele electorale a cetatenilor cu drept de vot domiciliati in comuna Merei.

 

11.06.2015: Dispozitia nr. 234/2015.

 

25.05.2015: Anunt PUZ - Depozit GPL extravilan, tarlaua 125, parcela 2986, Sat Dealul Viei.

 

09.04.2015: Anunt - Serviciul Buget-Finante.

 

09.04.2015: Proces verbal - Privind indeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate.

 

03.02.2015: Hotararea Consiliului local Merei nr. 62/2015 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2015

 

12.05.2014: Anunt public acordare finantari nerambursabile pentru unitatile de cult

 

24.04.2014: Anunt atribuire inchiriere pasuni

 

22.04.2014: Dispozitia Primarului nr. 342/2014 privind stabilirea locurilor speciale de afisaj electoral in Comuna Merei, in vederea desfasurarii alegerilor pentru Parlamentul European din data de 25 mai 2014

 

14.04.2014: Planul de aparare impotriva inundatiilor

 

10.01.2014: Hotararea Consiliului local Merei nr. 1/2014 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2014

 

Conturi viramente impozite persoane juridice

 

F.O.C. � "Flacarile Omoara Copii" -

campanie de educare a publicului

 

 

 

Lucrari de investitii finalizate si proiecte

 

Reteaua Nationala de Dezvoltare Rurala din Rom�nia a fost creata ca un instrument de promovare a unui model de dezvoltare rurala integrata si durabila. Este o Retea puternica si unita, deschisa si participativa, pentru a servi membrii care o alcatuiesc �ntr-un mediu �n care coexista ideile plurale.

 

ACTE NECESARE �NSCRIERE AUTO SAU �NMATRICULARE
- PERSOANE FIZICE -

1. Fisa de �nmatriculare (original + copie)
2. Contract de v�nzare � cumparare sau factura (original + copie)
3. Cartea de identitate a masinii (original + copie)
4. Copie BI sau CI
5. Declaratie pentru masina tip (2 formulare de la copiator sau web - sectiunea formulare)
6. Dosar cu sina

Pentru autovehiculele aduse din strainatate actele se depun numai traduse �n limba rom�na SPATIU RECLAMA

ACTE NECESARE �NSCRIERE AUTO SAU �NMATRICULARE
- PERSOANE JURIDICE -

1. Fisa de �nmatriculare (original + copie)
2. Contract de v�nzare � cumparare sau factura (original + copie)
3. Cartea de identitate a masinii (original + copie)
4. Certificatul de �nregistrare al societatii � copie
5. Copie BI sau CI administrator societate
6. Declaratie pentru masina tip (2 formulare de la copiator sau web - sectiunea formulare)
7. Doar cu sina

Pentru autovehiculele aduse din strainatate actele se depun numai traduse �n limba rom�na

ACTE NECESARE ELIBERARE CERTIFICAT FISCAL
- PERSOANE FIZICE SI / SAU JURIDICE -

1. BI/CI proprietar / �mputernicit / administrator
2. Procura � daca este cazul
3. Obligatia de a fi impozitele si taxele locale achitate
4. Plata taxei de eliberare certificat fiscal �n suma de 5 lei � se achita la ghiseele "Impozite si taxe"
5. Formular de cerere � se procura de la copiator sau web - sectiunea formulare

ACTE NECESARE PENTRU DEPUNERE DOCUMENTE DE PROPRIETATE
- PERSOANE FIZICE SI / SAU JURIDICE -

1. 2 Copii documente doveditoare
2. Pentru persoanele fizice � formular de cerere � se procura de la copiator sau web - sectiunea formulare
Pentru persoanele juridice � 2 formulare de declaratie � se procura de la copiator sau web - sectiunea formulare


Primar - telefon 0238/559.159 - interior 102
Secretar, consilier juridic - Biroul nr. 2, telefon 0238/559.159 - interior 105
Sef serviciu financiar-contabil - Biroul nr. 8, telefon 0238/559.159 - interior 104
Urbanism - Biroul nr. 13, telefon 0238/559.159 - interior 122
Stare civila - Biroul nr. 14, telefon 0238/559.159 - interior 123
Contabilitate - operatoare rol - Biroul nr. 7, telefon 0238/559.159 - interior 106
Cadastru - Biroul nr. 6, telefon 0238/559.159 - interior 107
Registrul agricol - Biroul nr. 3, telefon 0238/559.159 - interior 116
Impozite si taxe - Biorul nr. 9, telefon 0238/559.159 - interior 114
Asistenta sociala - Biroul nr. 4, telefon 0238/559.159 - interior 117
Caserie - Biroul nr. 5, telefon 0238/559.159 - interior 118