Acasa Contact Petitie
 
Menu
 

Proiect Sipoca 35 

Localizare


Adresa:
Localitatea Merei, nr. 91,
Comuna Merei, judetul Buzau
Cod postal: 127355

Tel: 0238/509.159
Fax: 0238/509.159
Email: office@primariamerei.ro


 
 

 anunturi Anunturi

 
Anunturi
Actualizat:
 

 

29.05.2020: Anunt 4775/29.05.2020 (click aici)

 

31.03.2020: Lista functiilor din cadrul Primariei comunei Merei, Judetul Buzau si Aparatul Permanent al Consiliului Local Merei la data 31.03.2020. (click aici)

 

23.01.2020: Anunt transparenta decizionala - In conformitate cu prevederile art. 39 si art. 76^1 din Legea 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare si ale Legii nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, publicam in sinteza, Proiectul bugetului local de venituri si cheltuieli al Comunei Merei, pe anul 2020. (click aici)

 

20.01.2020: Anunt transparenta decizionala - Proiectul de hotarare pentru aprobarea Regulamentului privind procedura pentru inregistrarea, evidenta si radierea vehiculelor pentru care exista obligativitatea inregistrarii, de pe raza administrativ-teritoriala a Comunei Merei, Judetul Buzau (click aici)

 

23.12.2019: Anunt transparenta decizionala - Proiectul de hotarare privind aprobarea modificarii tarifelor pentru activitatile cuprinse in Contractul de Concesiune a Serviciilor Publice de Salubrizare a Comunei Merei nr. 9208/29.10.2009 (click aici)

 

08.11.2019: Anunț public aprobare PUZ ;Echipare cu rețele utilități și reglementari urbanistice zona "La Cramă" (click aici)

 

01.11.2019: Hotarare proiect privind insusirea variantei finale a proiectului de stema a Comunei Merei, Judetul Buzau (click aici)

 

21.10.2019: Anunt transparenta decizionala 11251/21.10.2019 - Proiectul de hotarare privind stabilirea cuantumului taxei speciale de salubrizare in anul 2020 (click aici)

 

14.10.2019: Anunt transparenta decizionala 11018/14.10.2019 - Proiectul de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2020 (click aici)

- Proiectul de hotarare 82/14.10.2019 (click aici)

 

14.10.2019: Anunt transparenta decizionala 11017/14.10.2019 - Proiectul de hotarare pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de vanzarea a bunurilor imobile din domeniul privat al Comunei Merei, aflate in administrarea Consiliului Local al Comunei Merei, judetul Buzau (click aici)

- Proiectul de hotarare 81/14.10.2019 (click aici)

 

01.10.2019: Lista functiilor din cadrul Primariei comunei Merei, Judetul Buzau si Aparatul Permanent al Consiliului Local Merei la data 30.09.2019. (click aici)

 

27.08.2019: Anunt 9185/27.08.2019 - privind rezultatele sesiunii de evaluare a cererilor de proiecte pentru obtinerea finantarii nerambursabile din fonduri publice pe anul 2019. (click aici)

 

26.06.2019: Anunt 7109/26.06.2019 - Modernizare drumuri comunale si satesti de interes local, situate in intravilanul satului Lipia, comuna Merei, Judetul Buzau, propus a fi amplasat in sat Lipia, comuna Merei, Judetul Buzau. (click aici)

 

10.06.2019: Anunt 6590/10.06.2019 - Anunt privind atribuire contracte finantare nerambursabilă proiecte culte religioase. (click aici)

 

17.04.2019: Notificare 3789/17.04.2019 - Constuire sala sport la Scoala Gimnaziala, comuna Merei, jud. Buzau (click aici)

 

01.04.2019: Anunt transparenta decizionala 3047/01.04.2019 - Proiectul bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Merei, pentru anul 2019 (click aici)

 

31.03.2019: Lista salariati. (click aici)

 

27.03.2019: Anunt transparenta decizionala 2932/27.03.2019 - Proiectul de hotarare privind indexarea cu rata inflatiei a impozitelor si taxelor locale pentru anul 2020 (click aici)

 

12.03.2019: Anunt transparenta decizionala 2296/12.03.2019 - Proiectul de hotarare pentru stabilirea unor masuri privind circulatia vehiculelor cu tractiune animala in statiunea Sarata - Monteoru, comuna Merei, judetul Buzau, pe perioada sezonului estival (click aici)

 

28.02.2019: Hotararea privind declararea apartenentei la domeniul public a unor investitii realizate de catre Compania de Apa SA Buzau (click aici)

 

31.01.2019: PLAN DE MASURI PENTRU PREVENIREA SI LIMITAREA IMBOLNAVIRILOR PRIN GRIPA 2018-2019 (click aici)

 
   
 

 

Menu
 

 

Program de lucru:

  • Luni - Joi: 8:00 - 16:30
  • Vineri: 8:00 - 14:00

Program de audiente:

  • Primar, Chirca Stefan:
  • Luni, orele: 9,00 - 11,00
  •  

  • Viceprimar, Lazaroiu Marian:
  • Marti, orele: 9,00 - 11,00
  •  

  • Secretar, Grigoroiu Paula:
  • Joi, orele: 9,00 - 11,00

 


 
 

© Copyright - Primaria comunei Merei Powered by "Trident Service S.R.L."