Acasa Contact Petitie
 
Menu
 

Proiect Sipoca 35 

Localizare


Adresa:
Localitatea Merei, nr. 91,
Comuna Merei, judetul Buzau
Cod postal: 127355

Tel: 0238/509.159
Fax: 0238/509.159
Email: office@primariamerei.ro


 
 

  Proiecte de hotarari

 
Proiecte de hotarari
Actualizat: 12.10.2020
 

 

Hotarare proiect - nr. 71/24.09.2020 - privind rectificarea VI a bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Merei pentru anul 2020. (click aici)

 

Hotarare proiect - nr. 70/07.09.2020 - privind rectificarea V a bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Merei pentru anul 2020. (click aici)

 

Hotarare proiect - nr. 69/07.09.2020 - privind alegerea presedintelui de sedinta, pentru perioada octombrie 2020 - noiembrie 2020. (click aici)

 

Hotarare proiect - nr. 64/27.07.2020 - privind aprobarea participarii Comunei Merei la Programul "Cresterea eficientei energetice a sistemului de iluminat public in Comuna Merei, Judetul Buzau". (click aici)

 

Hotarare proiect - nr. 58/02.07.2020 - privind predarea catre Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei prin Compania Nationala de Investitii "C.N.I." , a amplasamentului si asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectivului de investitii Proiect pilot - "Sala de sport scolara" din satul Lipia, comuna Merei, Judetul Buzau. (click aici)

 

Hotarare proiect - nr. 57/02.07.2020 - privind rectificarea IV a bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Merei pentru anul 2020. (click aici)

 

Hotarare proiect - nr. 56/24.06.2020 - privind incetarea aplicabilitatii Hotararii Consiliului Local Merei nr. 68/31.10.2017 privind actualizarea Comisiei speciale pentru intocmirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei Merei, judetul Buzau. (click aici)

 

Hotarare proiect - nr. 55/24.06.2020 - privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada iulie 2020 - septembrie 2020. (click aici)

 

Hotarare proiect - nr. 54/22.06.2020 - pentru modificarea Regulamentului intern privind acordarea voucherelor de vacanta personalului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Merei in perioada 01 Ianuarie - 31 Decembrie 2020, aprobat prin Hotararea Consiliului Local Merei nr. 58/18.06.2019 . (click aici)

 

Hotarare proiect - nr. 53/22.06.2020 - privind insusirea raportului informarii publicului si aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul de investitie "ECHIPARE CU RETELE UTILITATI SI REGLEMENTARI URBANISTICE ZONA LA CRAMA PENTRU CONSTRUIRE LOCUINTE/FUNCTIUNI COMPLEMENTARE", beneficiar domnul Ionescu Alexandru Virgiliu. (click aici)

 

Hotarare proiect - nr. 52/22.06.2020 - privind modificarea indicatorilor economici in vederea realizarii obiectivului de investitii "Construire sala multifunctionala la Scoala gimnaziala Merei". (click aici)

 

Hotarare proiect - nr. 51/17.06.2020 - privind rectificarea III a bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Merei pentru anul 2020. (click aici)

 

Hotarare proiect - nr. 46/12.05.2020 - privind privind indexarea cu rata inflatiei a impozitelor si taxelor locale pentru anul 2021. (click aici)

 

Hotarare proiect - nr. 45/29.04.2020 - privind aprobarea executiei bugetului general de venituri si cheltuieli al Comunei Merei la trimestrul I al anului 2020. (click aici)

 

Hotarare proiect - nr. 44/29.04.2020 - privind rectificarea II a bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Merei pentru anul 2020. (click aici)

 

Hotarare proiect - nr. 43/29.04.2020 - privind aprobarea modificarii prin act aditional a contractului nr. 10542/02.10.2019 incheiat cu OTR GREEN RESOURCE MANAGEMENT S.A. (click aici)

 

Hotarare proiect - nr. 42/29.04.2020 - privind aprobarea modului de intocmire si tinere la zi a registrului agricol, la nivelul Unitatii Administrativ Teritoriale Comuna Merei, Judetul Buzau. (click aici)

 

Hotarare proiect - nr. 41/29.04.2020 - privind imputernicirea domnului Bob Ion Marian, Administratorul public al Comunei Merei, pentru a vota, in Adunarea Generala a Actionarilor Societatii Comerciale "Trans Bus" S.A. Buzau, modificarea actului constitutiv al S.C. Trans Urbi Mixturi S.R.L., societate la care S.C. Trans Bus S.A. este asociata. (click aici)

 

Hotarare proiect - nr. 40/29.04.2020 - privind darea in administrare a corpului de cladire C1 Gradinita Lipia, apartinand domeniului public al Comunei Merei, catre Scoala Gimnaziala Merei, unitate de invatamant preuniversitar de stat cu personalitate juridica. (click aici)

 

Hotarare proiect - nr. 39/25.03.2020 - privind rectificarea I a bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Merei pentru anul 2020. (click aici)

 

Hotarare proiect - nr. 38/24.03.2020 - privind aprobarea incetarii inainte de termen, prin acordul partilor, a contractului de concesiune nr. 1886/28.02.2018, incheiat cu S.C. MARCOS PROVIT S.R.L.. (click aici)

 

Hotarare proiect - nr. 37/24.03.2020 - privind aprobarea incetarii inainte de termen, prin acordul partilor, a contractului de concesiune nr. 12367/19.12.2007, incheiat cu domnul Chiricioiu Nicolae. (click aici)

 

Hotarare proiect - nr. 36/24.03.2020 - privind aprobarea anuntului public pentru sesiunea de selectie a propunerilor de proiecte ale unitatilor de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania. (click aici)

 

Hotarare proiect - nr. 35/24.03.2020 - privind constatarea oportunitatii aprobarii initierii demersurilor necesare infiintarii Gradinitei cu program Prelungit Lipia, prin transformarea Gradinitei cu Program Normal in Gradinita cu program Prelungit. (click aici)

 

Hotarare proiect - nr. 34/24.03.2020 - privind aprobarea notei conceptuale, a temei de proiectare si a indicatorilor tehnico-economici in vederea realizarii obiectivului de investitii " amenajare teren sport satul Lipia, comuna Merei, Judetul Buzau". (click aici)

 

Hotarare proiect - nr. 33/24.03.2020 - privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada aprilie 2020 - iunie 2020. (click aici)

 

Hotarare proiect - nr. 32/17.02.2020 - pentru modificarea art. 3 al Hotararii Consiliului local Merei nr. 34/19.05.2016 privind aprobarea vanzarii terenului in suprafata totala de 114 mp aferent constructiilor domnului Iacob Daniel, situat in localitatea Sarata-Monteoru, comuna Merei, Tarlaua nr. 52, Parcela 1235 si aflat in proprietatea privata a comunei Merei prin procedura dreptului de preemptiune. (click aici)

 

Hotarare proiect - nr. 31/17.02.2020 - privind aprobarea dezmembrarii terenului in suprafata de 101647 mp aflat in domeniul privat al Comunei Merei, sat Lipia, tarla 182, parcela 3500, avand nr. cadastral 23006, in doua loturi. (click aici)

 

Hotarare proiect - nr. 30/17.02.2020 - pentru modificarea art. 1 din Hotararea Consiliului local Merei nr. 62/30.09.2013 privind stabilirea taxelor de inchiriere a caminelor culturale din Comuna Merei. (click aici)

 

Hotarare proiect - nr. 29/17.02.2020 - privind aprobarea Strategiei Locale de Dezvoltare a Serviciilor Sociale la nivelul comunei Merei pentru perioada 2020-2021. (click aici)

 

Hotarare proiect - nr. 28/17.02.2020 - privind aprobarea planului anual de actiuni privind serviciile sociale administrate si/sau finantate din bugetul local. (click aici)

 

Hotarare proiect - nr. 27/17.02.2020 - privind aprobarea inchiderii prin atribuire directa a suprafetei disponibile de 335,48 ha pasune si, respectiv, 30 ha arabil care apartin islazului comunal aflat in domeniul privat al Comunei Merei, Judetul Buzau. (click aici)

 

Hotarare proiect - nr. 26/17.02.2020 - privind imputernicirea primarului, secretarului general si referentului de specialitate din cadrul compartimentului urbanism si amenajarea teritoriului sa emita acordurile/avizele/autorizatiile necesare racordarii/bransarii la retelele tehnico-edilitare executate pe domeniul public/privat al Unitatii Administrativ Teritoriale Comuna Merei. (click aici)

 

Hotarare proiect - nr. 25/17.02.2020 - privind insusirea Programului anual al achizitiilor publice al Comunei Merei, pentru anul 2020. (click aici)

 

Hotarare proiect - nr. 24/17.02.2020 - privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Merei pentru anul 2020. (click aici)

 

Hotarare proiect - nr. 23/17.02.2020 - privind aprobarea utilizarii in anul 2020 a excedentului din anii precedenti al bugetului propriu al Comunei Merei . (click aici)

 

Hotarare proiect - nr. 3/13.01.2020 - privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "CONSTRUIRE HALA DE PRODUCTIE", a Raportului informarii si consultarii publicului pentru obiectivul HALA DE PRODUCTIE amplasat in sat Lipia, comuna Merei, Judetul Buzau, T 182,P3495, beneficiar SC FIBRU GLASS S.R.L. . (click aici)

 

Hotarare proiect - nr. 2/13.01.2020 - privind aprobarea Strategiei anuale de achizitii publice, pentru anul 2020. (click aici)

 

Hotarare proiect - nr. 1/07.01.2020 - privind organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar, de pe raza comunei Merei, judetul Buzau, pentru anul scolar 2020-2021. (click aici)

 

Hotarare proiect - nr. 102/23.12.2019 - privind aprobarea modificarii tarifelor pentru activitatile cuprinse in Contractul de Concesiune a Serviciilor Publice de Salubrizare a Comunei Merei nr. 9208/29.10.2009. (click aici)

 

Hotarare proiect - nr. 93/19.11.2019 - privind aprobarea Regulamentului privind procedura pentru inregistrarea, evidenta si radierea vehiculelor pentru care exista obligativitatea inregistrarii, de pe raza administrativ-teritoriala a Comunei Merei, Judetul Buzau. (click aici)


   
 

 

Menu
 

 

Program de lucru:

  • Luni - Joi: 8:00 - 16:30
  • Vineri: 8:00 - 14:00

Program de audiente:

  • Primar, Chirca Stefan:
  • Luni, orele: 9,00 - 11,00
  •  

  • Viceprimar, Lazaroiu Marian:
  • Marti, orele: 9,00 - 11,00
  •  

  • Secretar, Grigoroiu Paula:
  • Joi, orele: 9,00 - 11,00

 


 
 

© Copyright - Primaria comunei Merei Powered by "Trident Service S.R.L."