:: Acasa Contact Petitie
 
Menu
 

Proiect Sipoca 35 

Localizare


Adresa:
Localitatea Merei, Str. Unirii Sud , Nr. 1,
Comuna Merei, Judetul Buzau
Cod postal: 127355

Tel: 0238/509.159
Fax: 0238/509.159
Email: office@primariamerei.ro


 
 

  Proiecte de hotarari

 
Proiecte de hotarari
Actualizat: 07.02.2022
 

 

Hotarare proiect - nr. 118/2021 (click aici) - privind rectificarea a VI a bugetului de venituri şi cheltuieli al Comunei Merei pentru anul 2021.

 

Hotarare proiect - nr. 117/2021 (click aici) - privind rectificarea a V a bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Merei pentru anul 2021.

 

Hotarare proiect - nr. 116/2021 (click aici) - privind darea în administrarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sărata - Monteoru, a parcării situată în localitatea Sărat a - Monteoru, în suprafaţă de 818 mp, aflată în domeniul public al comunei Merei, în vederea reabilitării şi întreţinerii acesteia.

 

Hotarare proiect - nr. 115/2021 (click aici) - privind stabilirea unei suprafeţe de teren in vederea depozitării temporare a deşeurilor inerte provenite din activităţile de construcţii şi demolări de pe raza Comunei Merei, judeţul Buzău.

 

Hotarare proiect - nr. 114/2021 (click aici) - privind modificarea şi actualizarea organigramei şi statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului comunei Merei, pentru anul 2021.

 

Hotarare proiect - nr. 113/2021 (click aici) - aprobarea Acordului de parteneriat intre Asociatia Tara Tinerilor Uniti, Scoala Gimnaziala Merei si Comuna Merei, in vederea implementarii proiectului "Pe urmele lui Mos Craciun".

 

Hotarare proiect - nr. 110/2021 (click aici) - privind aprobarea Strategiei anuale de achiziţii publice, pentru anul 2022.

 

Hotarare proiect - nr. 109/2021 (click aici) - privind încetarea, înainte de termen, prin acordul părților, a contractului de dare în administrare nr. 4998/11.06.2014, încheiat cu SC Monteoru SA, având ca obiect terenul în suprafață de 81 mp, situat în satul Sărata Monteoru, comuna Merei .

 

Hotarare proiect - nr. 108/2021 (click aici) - privind aprobarea cuantumului si anumărului de burse acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat de pe raza comunei Merei, pentru semestrul I al anului școlar 2021-2022 .

 

Hotarare proiect - nr. 107/2021 (click aici) - privind aprobarea cuantumului si anumărului de burse acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat de pe raza comunei Merei, pentru semestrul I al anului școlar 2021-2022 .

 

Hotarare proiect - nr. 106/2021 (click aici) - privind rectificarea a IV a bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Merei pentru anul 2021.

 

Hotarare proiect - nr. 105/2021 (click aici) - privind aprobarea unor cheltuieli necesare achiziționării cadourilor pentru preșcolarii și elevii din grădinițele și școlile din comuna Merei, cu ocazia Sărbătorilor de Crăciun 2021

 

Hotarare proiect - nr. 104/2021 (click aici) - privind stabilirea cuantumului taxei speciale de salubrizare, în anul 2022, pentru persoanele fizice din Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Merei, Judeţul Buzău.

 

Hotarare proiect - nr. 103/2021 (click aici) - privind aprobarea începerii investiției "Creșterea eficienței energetice școlii gimnaziale Izvorul Dulce, comuna Merei, județul Buzău"

 

Hotarare proiect - nr. 102/2021 (click aici) - privind aprobarea indicatorilor tehnico -economici pentru obiectivul de investitii" Cresterea Eficientei Energetice a Sistemului de Iluminat Public in Comuna Merei, Judetul Buzau”

 

Hotarare proiect - nr. 101/2021 (click aici) - pentru indreptarea erorii materiale, cu privire la denumirea satului Valea Putului, strecurata la redactarea Anexei din Hotararea Consiliului Local Merei nr. 78/30.09.2021 privind aprobarea Nomenclatorului stradal al Comunei Merei, judetul Buzau

 

Hotarare proiect - nr. 100/2021 (click aici) - privind alegerea presedintelui de sedinta, pentru perioada noiembrie 2021 - ianuarie 2022

 

Hotarare proiect - nr. 99/2021 (click aici) - privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului local Merei, pentru proba de interviu a concursului organizat de Inspectorate Scolar Judetean Buzau, in perioada 15 noiembrie 2021 - 8 decembrie 2021, pentru ocuparea functiilor de director si director adjunct ai Scolii Gimnaziale Merei, judetul Buzau

 

Hotarare proiect - nr. 98/2021 (click aici) - privind incheierea Acordului de Parteneriat cu DIACOSTAMPET SRL, in cadrul Proiectului POCU 150720 -Navigare spre un viitor mai bun pentru tinerii NEETS

 

Hotarare proiect - nr. 97/2021 (click aici) - privind aprobarea cererii de finantare si a devizului general pentru obiectivul de investitii" Modernizare drum satesc De 224 Merei - Valea Putului , Comuna Merei, judetul Buzau", in vederea depunerii spre finantare prin Programul National de Investitii „Anghel Saligny”

 

Hotarare proiect - nr. 96/2021 (click aici) - privind actualizarea indicatorilor tehnico -economic! pentru obiectivul de investitii" Modernizare drum satesc De 224 Merei - Valea Putului , Comuna Merei, judetul Buzau

 

Hotarare proiect - nr. 95/2021 (click aici) - privind aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico-economici in vederea continuarii lucrarilor ramase de executat, la obiectivul de investitii " Reabilitare si extindere Scoala corp V, sat Lipia, Comuna Merei, judetul Buzau

 

Hotarare proiect - nr. 94/2021 (click aici) - privind aprobarea asigurarii continuitatii serviciului/ activitatilor licentiate aferente Contractului de Concesiune a Serviciilor Publice de Salubrizare a Comunei Merei, nr. 9208/29.10.2009, cu modificarile ulterioare, pana la preluarea acestora de catre un nou operator, dar nu mai mult de 90 de zile, incepand cu data de 02.11.2021.

 

Hotarare proiect - nr. 93/2021 (click aici) - privind aprobarea executiei bugetului general de venituri si cheltuieli al Comunei Merei la trimestrul III al anului 2021.

 

Hotarare proiect - nr. 92/2021 (click aici) - privind rectificarea III a bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Merei pentru anul 2021.

 

Hotarare proiect - nr. 91/2021 (click aici) - privind menținerea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2022, la nivelul celor stabilite prin Hotărârea Consiliului local Merei nr. 44/29.04.2022 .

 

Hotarare proiect - nr. 90/2021 (click aici) - privind propunerea de declarare a unor terenuri situate în comuna Merei, ca bunuri de uz și de interes public local.

 

Hotarare proiect - nr. 89/2021 (click aici)

 

Hotarare proiect - nr. 88/2021 - privind aprobarea modificarii indicatorilor economici prevazuti la art. 1 din Hotararea Consiliului local Merei nr. 62/25.07.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici in vederea realizarii obiectivului de investitii "Modernizare drumuri comunale si satesti de interes local in intravilanul satului Lipia, Comuna Merei, Judetul Buzau". (click aici)

 

Hotarare proiect - nr. 87/2021 - pentru aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unui spatiu situat in Dispensarul Uman Merei, sat Merei, comuna Merei, aflata in domeniul public al comunei Merei, in vederea desfasurarii activitatilor de cabinet medical si activitatilor conexe acestora. (click aici)

 

Hotarare proiect - nr. 86/2021 - pentru modificarea Capitolului 2 din Anexa la Hotararea Consiliului local Merei nr. 67/21.07.2021 privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unui spatiu situat in Cladirea Administrativa, satul Lipia, comuna Merei, aflata in domeniul privat al comunei Merei, in vederea desfasurarii activitatii de asistenta sociala/medicala. (click aici)

 

Hotarare proiect - nr. 85/2021 - privind modoficarea Capitolului XI din Anexa la Hotararea Consiliului local Merei nr. 87/24.11.2020 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de inchiriere a bunurilor imobile din domeniul public/privat al Comunei Merei. (click aici)

 

Hotarare proiect - nr. 84/2021 - privind darea in administrare a cladirilor in care functioneaza unitatile de invatamant prescolar si preuniversitar de stat de pe raza Comunei Merei, Judetul Buzau , catre Scoala Gimnaziala Merei, unitate de invatamant de stat cu personalitate juridica. (click aici)

 

Hotarare proiect - nr. 83/2021 - privind preluarea, in evidenta contabila a comunei, a cladirilor in care functioneaza unitatile de invatamant prescolar si preuniversitar de stat de pe raza Comunei Merei, judetul Buzau. (click aici)

 

Hotarare proiect - nr. 82/2021 - privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Merei ca membri in Consiliul de administratie si in Comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii in unitatile de invatamant preuniversitar de stat din Comuna Merei, Judetul Buzau, pentru anul scolar 2021-2022. (click aici)

 

Hotarare proiect - nr. 81/2021 - privind modificarea organigramei si statului de functii ale aparatului de specialitate al Primarului comunei Merei, pentru anul 2021. (click aici)

 

Hotarare proiect - nr. 80/2021 - privind rectificarea II a bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Merei pentru anul 2021. (click aici)

 

Hotarare proiect - nr. 79/2021 - privind aprobarea modificarii indicatorilor economici prevazuti la art. 1 din Hotararea Consiliului local Merei nr. 62/25.07.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici in vederea realizarii obiectivului de investitii "Modernizare drumuri comunale si satesti de interes local in intravilanul satului Lipia, Comuna Merei, Judetul Buzau". (click aici)

 

Hotarare proiect - nr. 78/2021 - privind alegerea presedintelui de sedinta pentru sedinta extraordinara din data de 10 septembrie 2021, orele 12:00. (click aici)

 

Hotarare proiect - nr. 77/2021 - privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unui spatiu situat in Cladirea Administrativa, satul Lipia, comuna Merei, aflata in domeniul privat al comunei Merei, in vederea desfasurarii activitatii de asistenta sociala/educativ culturala. (click aici)

 

Hotarare proiect - nr. 76/2021 - privind desfiintarea functiei contractuale de muncitor si infiintarea functiei publice de inspector,gradul profesional debutant, in aparatul de specialitate al primarului comunei Merei. (click aici)

 

Hotarare proiect - nr. 75/2021 - privind incheierea Protocolului de colaborare intre Comuna Merei, prin Consiliul local al Comunei Merei si Asociatia "Calator prin Romania", in vederea realizarii unor proiecte comune de promovare a obiectivelor turistice din comuna Merei (click aici)

 

Hotarare proiect - nr. 74/2021 - privind rectificarea I a bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Merei pentru anul 2021 (click aici)

 

Hotarare proiect - nr. 73/2021 - privind aprobarea participarii Unitatii Administrativ Teritoriale Comuna Merei in calitate de asociat - membru fondator la constituirea Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Investitii Teritoriale Integrate Tinutul Buzaului, Prahovei si Vrancei" (click aici)

 

Hotarare proiect - nr. 72/2021 - privind alegerea presedintelui de sedinta, pentru perioada august 2021 - octombrie 2021 (click aici)

 

Hotarare proiect - nr. 71/2021 - privind aprobarea executiei bugetului general de venituri si cheltuieli al Comunei Merei la trimestrul II al anului 2021 (click aici)

 

Hotarare proiect - nr. 70/2021 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru Proiectul "Amenajare teren sport" in Comuna Merei, satul Izvorul Dulce, Judetul Buzau (click aici)

 

Hotarare proiect - nr. 69/2021 - privind incetarea inainte de termen, prin acordul partilor, a contractului de inchiriere nr. 8811/10.09.2007, incheiat cu S.C. Sultan N S.R.L., avand ca obiect inchirierea suprafetei de 105 m.p. Caminul Cultural Ograzi si terenul aferent in suprafata de 364 m.p. (click aici)

 

Hotarare proiect - nr. 68/2021 - privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unui spatiu situat in Cladirea Administrativa, Satul Lipia, Comuna Merei, aflata in domeniul privat al comunei Merei, in vederea desfasurarii activitatii de asistenta sociala/medicala. (click aici)

 

Hotarare proiect - nr. 67/2021 - privind incetarea inainte de termen a contractului de inchiriere nr. 1759/29.02.2016, incheiat cu C.M.I. Vasilescu Octavian, avand ca obiect inchirierea suprafeteti de 44,65 m.p. situat in Cladirea administrativa din Satul Lipia, comuna Merei. (click aici)

 

Hotarare proiect - nr. 66/2021 - privind aprobarea Nomenclatorului stradal al Comunei Merei, Judetul Buzau. (click aici)

 

Hotarare proiect - nr. 65/2021 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru Proiectul "Reparatii interior si exterior fosta Primarie Lipia, sat Lipia, Comuna Merei, Judetul Buzau" (click aici)

 

Hotarare proiect - nr. 64/2021 - privind aprobarea modificarii Actului Constitutiv si Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Sarata Monteoru Buzau la care Comuna Merei este membru asociat (click aici)

 

Hotarare proiect - nr. 63/2021 - privind aprobarea modificarii capitolului XVII, pct.1, lit. "b" din anexa la Hotararea Consiliului local Merei nr. 87/24.11.2020 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de inchiriere a bunurilor imobile din domeniul public si privat al Comunei Merei, aflate in administrarea Consiliului Local al Comunei Merei, judetul Buzau. (click aici)

 

Hotarare proiect - nr. 62/2021 - privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a 3 (trei) imobile - grajduri si terenul aferent situate in intravilanul comunei Merei, sat Dealul Viei, categoria curti constructii,tarlaua 25, parcela 795, carte funciara 22701, nr. cadastral 22701-C1, carte funciara 22702, numar cadastral 22702-C1, 22701-C2, aflate in domeniul privat al comunei Merei. (click aici)

 

Hotarare proiect - nr. 61/2021 - privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Merei in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Buzau 2008" sa voteze aprobarea primirii comunei Catina in asociatie. (click aici)

 

Hotarare proiect - nr. 60/2021 - privind acordarea unui mandat special reprezentantului U.A.T. Merei, pentru a vota, in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Buzau 2008", aprobarea retragerii Comunei Valcelele din Asociatie. (click aici)

 

Hotarare proiect - nr. 59/2021 - privind darea in administrare a Salii multifunctionale a Scolii Gimnaziale merei, catre Scoala Gimnaziala Merei, unitate de invatamant preuniversitar de stat cu personalitate juridica. (click aici)

 

Hotarare proiect - nr. 58/2021 - pentru modificarea Hotararii Consiliului Local Merei nr.39/19.04.2021 privind aprobarea cuantumului si a numarului de burse acordate elevilor din invatamantul preuniversitar de stat de pe raza comunei Merei, aferente anului scolar 2020-2021. (click aici)

 

Hotarare proiect - nr. 57/2021 - pentru indreptarea erorii materiale, cu privire la calitatea partii contractante, strecurata la redactarea Anexei din Hotararea Consiliului Local Merei nr. 92 /24.11.2020 privind concesionarea, prin atribuire directa domnului Micu Valentin a suprafetei de 672 m.p. teren aflat in domeniul public al comunei, situat in localitatea Sarata-Monteoru, comuna Merei, Judetul Buzau. (click aici)

 

Hotarare proiect - nr. 56/2021 - privind insusirea Raportului informarii publicului si aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul de investitie "Construire parc de aventura", beneficiar SC CHEMICAL TRANS SRL. (click aici)

 

Hotarare proiect - nr. 54/2021 - privind aprobarea anuntului public pentru sesiunea de selectie a propunerilor de proiecte ale unitatilor de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania. (click aici)

 

Hotarare proiect - nr. 53/2021 - privind aprobarea executiei bugetului general de venituri si cheltuieli al Comunei Merei la trimestrul I al anului 2021. (click aici)

 

Hotarare proiect - nr. 52/2021 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru Proiectul "Modernizare drum sasesc DS1 Km 0-0,530, Comuna Merei, Judetul Buzau". (click aici)

 

Hotarare proiect - nr. 51/2021 - privind acordul Unitatii Administrativ Teritoriale Comuna Merei, prin Consiliului local Merei, pentru realizarea unei constructii provizorii - spatiu comercial , beneficiar SC SUNNY SHOP&GO S.R.L., pe terenul in suprafata de 209 mp, apartinand domeniului public al Comunei Merei, situat in intravilanul satului Sarata Monteoru , cvartal 22, parcela 768, numar cadastral 25683. (click aici)

 

Hotarare proiect - nr. 50/2021 - privind alegerea presedintelui de sedinta, pentru perioada mai 2021-iulie 2021. (click aici)

 

Hotarare proiect - nr. 49/2021 - privind modificarea si completarea privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local al Comunei Merei, aprobat prin Hotararea Consiliului local Merei nr.73/20.09.2019. (click aici)

 

Hotarare proiect - nr. 48/2021 - privind aprobarea incheierii unui acord de colaborare cu Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Buzau, in vederea implementarii Proiectului "Impreuna- suport comunitar pentru persoanele adulte cu dizabilitati". (click aici)

 

Hotarare proiect - nr. 47/2021 - privind aprobarea inchirierii prin licitatie publicca a unor spatii situate in incinta Dispensarului uman din satul Merei, comuna Merei, aflat in domeniul public al comunei Merei, in vederea desfasurarii activitatii cabinetelor medicale si activitatilor conexe acestora. (click aici)

 

Hotarare proiect - nr. 46/2021 - privind modificarea si completarea actului aditional aprobat prin Hotararea Consiliului local Merei nr. 5/28.01.2021 privind aprobarea prelungirii prin act aditional a contractului de dare in folosinta gratuita a terenului de sport din satul Merei, cu Liceul cu Program Sportiv Iolanda Bala Soter Buzau. (click aici)

 

Hotarare proiect - nr. 45/2021 - privind indexarea cu rata inflatiei si taxelor locale pentru anul 2022. (click aici)

 

Hotarare proiect - nr. 44/2021 - privind insusirea Programului anual al achizitiilor publice al Comunei Merei, pentru anul 2021. (click aici)

 

Hotarare proiect - nr. 43/2021 - privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Merei pentru anul 2021. (click aici)

 

Hotarare proiect - nr. 42/2021 - privind aprobarea utilizarii in anul 2021 a excedentului din anii precedenti al bugetului propriu al Comunei Merei. (click aici)

 

Hotarare proiect - nr. 41/2021 - privind aprobarea cuantumului si a numarului de burse acordate elevilor din invatamantul preuniversitar de stat de pe raza comunei Merei, aferente anului scolar 2020-2021. (click aici)

 

Hotarare proiect - nr. 40/2021 - privind aprobarea platii cotizatiei pe anul 2021 catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "Progaz Buzau 2020". (click aici)

 

Hotarare proiect - nr. 39/2021 - privind insusirea variantei finale a proiectului de stema a Comunei Merei, Judetul Buzau. (click aici)

 

Hotarare proiect - nr. 38/2021 - privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a unui teren, in suprafata de 275 mp curti constructii situat in Tarlaua 52, parcela 1235, nr. cadastral 26092, satul Sarata Monteoru, comuna Merei, aflata in domeniul privat al comunei Merei. (click aici)

 

Hotarare proiect - nr. 32/2021 - privind aprobarea platii cotizatiei aferente pe anul 2021, pentru U.A.T. Comuna Merei, din bugetul local al Comunei Merei, catre Asociatia G.A.L. Drumul Vinului. (click aici)

 

Hotarare proiect - nr. 31/2021 - privind aprobarea platii cotizatiei aferente pe anul 2021, pentru U.A.T. Comuna Merei, din bugetul local al Comunei Merei, catre Asociatia Nationala a Statiunilor Balneare si Balneoclimaterice din Romania. (click aici)

 

Hotarare proiect - nr. 30/2021 - privind aprobarea platii cotizatiei pe anul 2021, catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "Buzau - Maracineni". (click aici)

 

Hotarare proiect - nr. 29/2021 - privind aprobarea modalitatii in care va fi suportata, procentual, valoarea compensatiei aferente traseelor deservite de Trans Bus SA, ce va fi platita de Unitatea Administrativ Teritoriala Comuna Merei, din bugetul local al Comunei Merei, catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "Buzau - Maracineni". (click aici)

 

Hotarare proiect - nr. 28/2021 - privind aprobarea platii cotizatiilor aferente anului 2021, pentru U.A.T. Comuna Merei, din bugetul local al Comunei Merei, catre Asociatia Administratorilor Publici din Romania. (click aici)

 

Hotarare proiect - nr. 26/2021 - la proiectul de hotarare privind aprobarea platii cotizatiilor aferente anului 2021, pentru U.A.T. Comuna Merei, din bugetul local al Comunei Merei, catre Asociatia Comunelor din Romania. (click aici)

 

Hotarare proiect - nr. 25/2021 - privind aprobarea Acordului de parteneriat cu Asociatia Vox Civica, in vederea implementarii si sustinerii proiectului "O sansa in plus". (click aici)

 

Hotarare proiect - nr. 24/2021 - privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unui spatiu situat in Cladirea Administrativa, Satul Lipia, comuna Merei, aflata in domeniul privat al comunei Merei , in vederea desfasurarii activitatii de asistenta sociala/medicala. (click aici)

 

Hotarare proiect - nr. 23/2021 - privind aprobarea Acordului de Parteneriat pentru Dezvoltare Locala cu Asociatia pentru Turism Activ Dealu Mare, in vederea dezvoltarii si implementarii de proiecte cu finantare nerambursabila "InterActiv", in cadrul Programului Operational Capacitate Administrativa 2014-2020. (click aici)

 

Hotarare proiect - nr. 13/2021 - privind aprobarea contului de inchidere a exercitiului bugetar al bugetului local pe anul 2020. (click aici)

 

Hotarare proiect - nr. 12/2021 - privind acordul Unitatii Administrativ Teritoriale Comuna Merei, prin Consiliul local Merei, pentru realizarea unei constructii pe linia de hotar, pe terenul aflat in propietatea domnului Siboiu Marius Dan. (click aici)

 

Hotarare proiect - nr. 11/2021 - Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta, pentru perioada februarie 2021 – aprilie 2021. (click aici)

 

Hotarare proiect - nr. 10/2021 - pentru aprobarea modificarii art. 3 al Hotararii nr.92/24.11.2020 privind concesionarea, prin atribuire directa domnului Micu Valentin a suprafetei de 672 m.p. teren aflat in domeniul public al comunei, situat in localitatea Sarata Monteoru, comuna merei, Judetul Buzau. (click aici)

 

Hotarare proiect - nr. 4/2021 - pentru aprobarea Planului de actiuni si a lucrarilor de interes local pe anul 2021, pentru repartizarea orelor de munca prestate lunar de catre persoanele apte de munca din familiile beneficiare de ajutor social, in conformitate cu prevederile Legii nr 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare. (click aici)

 

Hotarare proiect - nr. 2/2021 - pentru aprobarea modificarii anexei la Hotararea Consiliului local Merei nr. 80 din 31.10.2016 privind asigurarea finantarii de la bugetul local al Comunei Merei, a cheltuielilor neeligibile, necesare realizarii obiectivului de investitii "Reabilitare si extindere Scoala Corp V, sat Lipia". (click aici)

 

Hotarare proiect - nr. 1/2021 - privind aprobarea actualizarii Devizului general in vederea realizarii obiectivului de investitii "Reabilitare si extindere Scoala corp V , judetul Buzau, comuna Merei, sat Lipia". (click aici)
 

 

Hotarare proiect - nr. 98/23.12.2020 - pentru aprobarea incheierii contractului privind implementarea obligatiilor privind raspunderea extinsa a producatorului de deseuri de ambalaje, cu OIREP GREEN RESOURCE MANAGEMENT S.A. (click aici)

 

Hotarare proiect - nr. 97/16.12.2020 - privind rectificarea VIII a bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Merei pentru anul 2020. (click aici)

 

Hotarare proiect - nr. 96/15.12.2020 - privind aprobarea Strategiei anuale de achizitii publice, pentru anul 2021. (click aici)

 

Hotarare proiect - nr. 95/15.12.2020 - privind acceptarea ofertei de donatie imobiliara, inaintata Comunei Merei de domnul Ionescu Alexandru, avand ca obiect terenul cu destinatia drum de acces, in suprafata de 1459 mp, situat in intravilanul comunei Merei, sat Ograzile. (click aici)

 

Hotarare proiect - nr. 94/15.12.2020 - privind aprobarea scoaterii din functiune, in vederea valorificarii sau, dupa caz, casarii unor mijloace fixe. (click aici)

 

Hotarare proiect - nr. 94/15.12.2020 - privind aprobarea scoaterii din functiune, in vederea valorificarii sau, dupa caz, casarii unor mijloace fixe. (click aici)

 

Hotarare proiect - nr. 93/25.11.2020 - privind organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar, de pe raza comunei Merei. Judetul Buzau, pentru anul scolar 2021-2022. (click aici)

 

Hotarare proiect - nr. 71/24.09.2020 - privind rectificarea VI a bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Merei pentru anul 2020. (click aici)

 

Hotarare proiect - nr. 70/07.09.2020 - privind rectificarea V a bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Merei pentru anul 2020. (click aici)

 

Hotarare proiect - nr. 69/07.09.2020 - privind alegerea presedintelui de sedinta, pentru perioada octombrie 2020 - noiembrie 2020. (click aici)

 

Hotarare proiect - nr. 64/27.07.2020 - privind aprobarea participarii Comunei Merei la Programul "Cresterea eficientei energetice a sistemului de iluminat public in Comuna Merei, Judetul Buzau". (click aici)

 

Hotarare proiect - nr. 58/02.07.2020 - privind predarea catre Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei prin Compania Nationala de Investitii "C.N.I." , a amplasamentului si asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectivului de investitii Proiect pilot - "Sala de sport scolara" din satul Lipia, comuna Merei, Judetul Buzau. (click aici)

 

Hotarare proiect - nr. 57/02.07.2020 - privind rectificarea IV a bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Merei pentru anul 2020. (click aici)

 

Hotarare proiect - nr. 56/24.06.2020 - privind incetarea aplicabilitatii Hotararii Consiliului Local Merei nr. 68/31.10.2017 privind actualizarea Comisiei speciale pentru intocmirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei Merei, judetul Buzau. (click aici)

 

Hotarare proiect - nr. 55/24.06.2020 - privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada iulie 2020 - septembrie 2020. (click aici)

 

Hotarare proiect - nr. 54/22.06.2020 - pentru modificarea Regulamentului intern privind acordarea voucherelor de vacanta personalului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Merei in perioada 01 Ianuarie - 31 Decembrie 2020, aprobat prin Hotararea Consiliului Local Merei nr. 58/18.06.2019 . (click aici)

 

Hotarare proiect - nr. 53/22.06.2020 - privind insusirea raportului informarii publicului si aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul de investitie "ECHIPARE CU RETELE UTILITATI SI REGLEMENTARI URBANISTICE ZONA LA CRAMA PENTRU CONSTRUIRE LOCUINTE/FUNCTIUNI COMPLEMENTARE", beneficiar domnul Ionescu Alexandru Virgiliu. (click aici)

 

Hotarare proiect - nr. 52/22.06.2020 - privind modificarea indicatorilor economici in vederea realizarii obiectivului de investitii "Construire sala multifunctionala la Scoala gimnaziala Merei". (click aici)

 

Hotarare proiect - nr. 51/17.06.2020 - privind rectificarea III a bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Merei pentru anul 2020. (click aici)

 

Hotarare proiect - nr. 46/12.05.2020 - privind privind indexarea cu rata inflatiei a impozitelor si taxelor locale pentru anul 2021. (click aici)

 

Hotarare proiect - nr. 45/29.04.2020 - privind aprobarea executiei bugetului general de venituri si cheltuieli al Comunei Merei la trimestrul I al anului 2020. (click aici)

 

Hotarare proiect - nr. 44/29.04.2020 - privind rectificarea II a bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Merei pentru anul 2020. (click aici)

 

Hotarare proiect - nr. 43/29.04.2020 - privind aprobarea modificarii prin act aditional a contractului nr. 10542/02.10.2019 incheiat cu OTR GREEN RESOURCE MANAGEMENT S.A. (click aici)

 

Hotarare proiect - nr. 42/29.04.2020 - privind aprobarea modului de intocmire si tinere la zi a registrului agricol, la nivelul Unitatii Administrativ Teritoriale Comuna Merei, Judetul Buzau. (click aici)

 

Hotarare proiect - nr. 41/29.04.2020 - privind imputernicirea domnului Bob Ion Marian, Administratorul public al Comunei Merei, pentru a vota, in Adunarea Generala a Actionarilor Societatii Comerciale "Trans Bus" S.A. Buzau, modificarea actului constitutiv al S.C. Trans Urbi Mixturi S.R.L., societate la care S.C. Trans Bus S.A. este asociata. (click aici)

 

Hotarare proiect - nr. 40/29.04.2020 - privind darea in administrare a corpului de cladire C1 Gradinita Lipia, apartinand domeniului public al Comunei Merei, catre Scoala Gimnaziala Merei, unitate de invatamant preuniversitar de stat cu personalitate juridica. (click aici)

 

Hotarare proiect - nr. 39/25.03.2020 - privind rectificarea I a bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Merei pentru anul 2020. (click aici)

 

Hotarare proiect - nr. 38/24.03.2020 - privind aprobarea incetarii inainte de termen, prin acordul partilor, a contractului de concesiune nr. 1886/28.02.2018, incheiat cu S.C. MARCOS PROVIT S.R.L.. (click aici)

 

Hotarare proiect - nr. 37/24.03.2020 - privind aprobarea incetarii inainte de termen, prin acordul partilor, a contractului de concesiune nr. 12367/19.12.2007, incheiat cu domnul Chiricioiu Nicolae. (click aici)

 

Hotarare proiect - nr. 36/24.03.2020 - privind aprobarea anuntului public pentru sesiunea de selectie a propunerilor de proiecte ale unitatilor de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania. (click aici)

 

Hotarare proiect - nr. 35/24.03.2020 - privind constatarea oportunitatii aprobarii initierii demersurilor necesare infiintarii Gradinitei cu program Prelungit Lipia, prin transformarea Gradinitei cu Program Normal in Gradinita cu program Prelungit. (click aici)

 

Hotarare proiect - nr. 34/24.03.2020 - privind aprobarea notei conceptuale, a temei de proiectare si a indicatorilor tehnico-economici in vederea realizarii obiectivului de investitii " amenajare teren sport satul Lipia, comuna Merei, Judetul Buzau". (click aici)

 

Hotarare proiect - nr. 33/24.03.2020 - privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada aprilie 2020 - iunie 2020. (click aici)

 

Hotarare proiect - nr. 32/17.02.2020 - pentru modificarea art. 3 al Hotararii Consiliului local Merei nr. 34/19.05.2016 privind aprobarea vanzarii terenului in suprafata totala de 114 mp aferent constructiilor domnului Iacob Daniel, situat in localitatea Sarata-Monteoru, comuna Merei, Tarlaua nr. 52, Parcela 1235 si aflat in proprietatea privata a comunei Merei prin procedura dreptului de preemptiune. (click aici)

 

Hotarare proiect - nr. 31/17.02.2020 - privind aprobarea dezmembrarii terenului in suprafata de 101647 mp aflat in domeniul privat al Comunei Merei, sat Lipia, tarla 182, parcela 3500, avand nr. cadastral 23006, in doua loturi. (click aici)

 

Hotarare proiect - nr. 30/17.02.2020 - pentru modificarea art. 1 din Hotararea Consiliului local Merei nr. 62/30.09.2013 privind stabilirea taxelor de inchiriere a caminelor culturale din Comuna Merei. (click aici)

 

Hotarare proiect - nr. 29/17.02.2020 - privind aprobarea Strategiei Locale de Dezvoltare a Serviciilor Sociale la nivelul comunei Merei pentru perioada 2020-2021. (click aici)

 

Hotarare proiect - nr. 28/17.02.2020 - privind aprobarea planului anual de actiuni privind serviciile sociale administrate si/sau finantate din bugetul local. (click aici)

 

Hotarare proiect - nr. 27/17.02.2020 - privind aprobarea inchiderii prin atribuire directa a suprafetei disponibile de 335,48 ha pasune si, respectiv, 30 ha arabil care apartin islazului comunal aflat in domeniul privat al Comunei Merei, Judetul Buzau. (click aici)

 

Hotarare proiect - nr. 26/17.02.2020 - privind imputernicirea primarului, secretarului general si referentului de specialitate din cadrul compartimentului urbanism si amenajarea teritoriului sa emita acordurile/avizele/autorizatiile necesare racordarii/bransarii la retelele tehnico-edilitare executate pe domeniul public/privat al Unitatii Administrativ Teritoriale Comuna Merei. (click aici)

 

Hotarare proiect - nr. 25/17.02.2020 - privind insusirea Programului anual al achizitiilor publice al Comunei Merei, pentru anul 2020. (click aici)

 

Hotarare proiect - nr. 24/17.02.2020 - privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Merei pentru anul 2020. (click aici)

 

Hotarare proiect - nr. 23/17.02.2020 - privind aprobarea utilizarii in anul 2020 a excedentului din anii precedenti al bugetului propriu al Comunei Merei . (click aici)

 

Hotarare proiect - nr. 3/13.01.2020 - privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "CONSTRUIRE HALA DE PRODUCTIE", a Raportului informarii si consultarii publicului pentru obiectivul HALA DE PRODUCTIE amplasat in sat Lipia, comuna Merei, Judetul Buzau, T 182,P3495, beneficiar SC FIBRU GLASS S.R.L. . (click aici)

 

Hotarare proiect - nr. 2/13.01.2020 - privind aprobarea Strategiei anuale de achizitii publice, pentru anul 2020. (click aici)

 

Hotarare proiect - nr. 1/07.01.2020 - privind organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar, de pe raza comunei Merei, judetul Buzau, pentru anul scolar 2020-2021. (click aici)

 

Hotarare proiect - nr. 102/23.12.2019 - privind aprobarea modificarii tarifelor pentru activitatile cuprinse in Contractul de Concesiune a Serviciilor Publice de Salubrizare a Comunei Merei nr. 9208/29.10.2009. (click aici)

 

Hotarare proiect - nr. 93/19.11.2019 - privind aprobarea Regulamentului privind procedura pentru inregistrarea, evidenta si radierea vehiculelor pentru care exista obligativitatea inregistrarii, de pe raza administrativ-teritoriala a Comunei Merei, Judetul Buzau. (click aici)


   
 

 

Menu
 

 

Program de lucru:

  • Luni - Joi: 8:00 - 16:30
  • Vineri: 8:00 - 14:00

Program de audiente:

  • Primar, Chirca Stefan:
  • Luni, orele: 9,00 - 11,00
  •  

  • Viceprimar, Lazaroiu Marian:
  • Marti, orele: 9,00 - 11,00
  •  

  • Secretar, Grigoroiu Paula:
  • Joi, orele: 9,00 - 11,00

 


 
 

© Copyright - Primaria comunei Merei Powered by "Trident Service S.R.L."